ANP

Bij meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven voldoet de interne klokkenluidersregeling niet aan de wettelijke eisen. Dat meldt Trouw op basis van een enquête onder 430 ondernemingsraden, uitgevoerd door het Huis voor Klokkenluiders.

De Klokkenluiderswet ging vorig jaar in en schrijft onder meer voor dat organisaties met meer dan vijftig werknemers een veilige meldprocedure moeten hebben voor misstanden op het werk. Dat betekent dat meldingen vertrouwelijk worden behandeld, gesprekken met een adviseur zijn toegestaan en medewerkers worden geïnformeerd over hun rechtsbescherming.

Volgens het Huis van Klokkenluiders hebben bijna vier op de vijf onderzochte organisaties een meldprocedure, maar in de helft van de gevallen voldoet deze aan de eisen. In werkelijkheid ligt dit percentage nog lager, zegt de klokkenluidersorganisatie, omdat veel kleine bedrijven geen ondernemingsraad hebben en daardoor niet hebben meegedaan aan deze enquête.

Angstcultuur

Uit de rondgang komt verder naar voren dat een op de drie werknemers een misstand durft te melden. Een op de zeven zegt dat er binnen zijn of haar organisatie een angstcultuur heerst. Op deze gebieden scoort de semi-overheid het slechtst, terwijl de meldregeling in die sector al veel langer verplicht is.

Een woordvoerder van het Huis voor Klokkenluiders zegt "voorzichtig optimistisch" te zijn over de uitkomsten van de enquête. Die laten zien dat de wet werkgevers in beweging heeft gebracht, maar de cijfers zijn desalniettemin "zorgelijk".

STER reclame