Tata Steel in IJmuiden ANP

Grote vervuilende bedrijven betalen te weinig belasting in verhouding tot de milieuschade ze aanrichten. Vooral de consumenten of de eindgebruikers van hun producten draaien voor de milieubelastingen op, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in een studie naar belastingen en milieuschade.

Onder meer chemiebedrijven, staalbedrijven en de kunstmestindustrie betalen volgens het Planbureau te weinig. Ze verbruiken veel energie of gebruiken fossiele brandstof in hun producten.

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving veroorzaken de bedrijven jaarlijks een milieuschade van 7 miljard euro, maar ze hoeven geen energiebelasting te betalen vanwege hun internationale concurrentiepositie. "Maar liefst 55 procent van het totale gebruik van energie wordt niet belast", aldus de onderzoekers.

Consumenten

Nu wordt er vooral extra belasting geheven op producten waarvoor milieuschade is veroorzaakt. Consumenten en andere eindgebruikers betalen die. Door juist de bedrijven die de producten maken extra te laten betalen zou de milieuschade beter kunnen worden teruggedrongen.

Het nieuwe regeerakkoord biedt aanknopingspunten, maar het zou veel radicaler moeten.

Herman Vollebergh

Het nieuwe kabinet heeft plannen om de energiebelasting te verhogen, maar dat gaat niet ver genoeg, zeggen de onderzoekers. "Het regeerakkoord heeft goede aanknopingspunten, bijvoorbeeld het idee om productie meer te belasten", zegt Herman Vollebergh, van het Planbureau. "Maar het zou veel radicaler moeten en dat zou veel effectiever zijn. Dan moeten bedrijven dezelfde producten maken met minder hulp van fossiele energie. En daar moeten we toch naartoe."

De studie wordt meegenomen in een SER-advies over de circulaire economie waaraan wordt gewerkt. In de eerste helft van 2018 belooft het ministerie op het SER-advies te reageren.

STER reclame