ANP

In stedelijke gebieden met de grootste vraag naar woningen wil het Rijk een actievere rol gaan spelen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft aan de Tweede Kamer dat ze binnenkort gaat praten met gemeenten, corporaties, bouwers en investeerders.

Daar moeten afspraken worden gemaakt over het versnellen van de woningbouwproductie. In het regeerakkoord was al aangekondigd dat het kabinet de productie wil 'aanjagen'.

Veel verkopen, veel vraag

Volgens cijfers die Ollongren aan de Kamer heeft gestuurd, werken de groeiende economie en de lage rente door op de woningmarkt. Het aantal verkopen blijft toenemen en vooral in stedelijke gebieden stijgen de prijzen sterk. In de binnensteden is veel vraag.

Volgens het kabinet moet de bouwproductie de komende jaren toenemen naar gemiddeld 75.000 per jaar. "Er is van de betrokken partijen extra inzet nodig om het verschil tussen vraag en aanbod niet te laten oplopen", vindt de minister

STER reclame