Koningin Máxima maakt werk van haar bijbaan

Koningin Máxima brengt een driedaags werkbezoek aan Nigeria ANP
Geschreven door
Piet van Asseldonk
redacteur Koninklijk Huis

De functie van koningin Máxima als 'speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling' is een nieuwe fase ingegaan. Na het aantreden dit jaar van de vroegere Portugese premier Antonio Guterres, de opvolger van de Zuid-Koreaan Ban Ki-moon als baas van de Verenigde Naties, is het mandaat van Máxima geruisloos verlengd.

De inhoud van haar werk voor de VN maakt, naar haar eigen zeggen, intussen een kwalitatieve verdieping door. Onveranderd blijft de inzet van de Nederlandse koningin voor haar VN-bijbaan. Zij maakt daar veel werk van. Toch is en blijft het ondersteunen van het Nederlandse staatshoofd bij het vervullen van zijn taken Máxima's hoofdtaak, zoals de Rijksvoorlichtingsdienst aangeeft.

Buitenlandse bezoeken

Volgende week donderdag houdt Máxima als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal een toespraak op het Singapore Fintech Festival over nieuwe technologie en financiële dienstverlening. Daar nemen ruim 13.000 mensen uit zestig landen aan deel.

Twee weken geleden bracht zij in dezelfde hoedanigheid een driedaags bezoek aan Nigeria. Ze bezocht er projecten rond het toegankelijk maken van simpele financiële diensten voor mensen in achterstandssituaties en sprak met topmensen uit de financiële en politieke wereld.

Zo gaat het, sinds Máxima in 2009 benoemd werd tot speciaal adviseur van de secretaris-generaal van de VN, maand na maand en jaar na jaar. Dit jaar legt zij in VN-verband, los van geregeld New Yorks kantoorbezoek, een tiental buitenlandse bezoeken af. Koningin Máxima combineert deze activiteiten met haar representatieve taken als echtgenote van de koning.

Net als andere partners van gekroonde hoofden en staatshoofden vervult Máxima tal van erefuncties. Zo is zij erevoorzitter van vier en beschermvrouwe van zes, voornamelijk Nederlandse organisaties.

New York

Máxima's bijbaan bij de Verenigde Naties, die zich goeddeels in het buitenland afspeelt, is echter van een andere orde. Daarvoor houdt ze kantoor in New York en heeft ze de beschikking over een eigen staf van zes mensen. Voor haar werk kan ze putten uit fondsen van de VN en uit schenkingen van de ondernemer en filantroop Bill Gates, de oprichter van Microsoft.

Elk jaar brengt Máxima in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties verslag uit van haar werkzaamheden. Over de precieze bedragen die met haar werk voor de VN gemoeid zijn, zwijgt dit verslag overigens.

De Nederlandse staat draagt het zijne bij aan de (onbezoldigde) functie van Máxima bij de VN. Zij krijgt daarvoor steun vanuit de Dienst Koninklijk Huis, de Nederlandse ambassades en de Rijksvoorlichtingsdienst. Ook is er regelmatig overleg met de meest betrokken ministeries als Buitenlandse Zaken en Algemene Zaken, aldus de site van het Koninklijk Huis.

Onomstreden

De minister van Buitenlandse Zaken meldt verder ervoor gekozen te hebben om voor koningin Máxima ook in haar VN-rol de Nederlandse regelingen met betrekking tot reizen te laten gelden. Om die reden worden de kosten voor reis en verblijf en voor transport ter plaatse, inclusief de reis- en verblijfkosten voor meereizend personeel, gedragen door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deze regelingen impliceren de instemming en steun van de Nederlandse regering met het VN-werk van koningin Máxima. Dat valt onverkort onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Tot nu toe heeft dat door de politieke onomstredenheid ervan geen problemen opgeleverd.

De koerswijziging die Máxima nu wil inslaan, zoals meer aandacht voor de digitalisering van financiële diensten, het bijbrengen van financieel besef bij kinderen en het meer betrekken van vrouwen bij financieel beheer, duiden niet op politieke voetangels en klemmen.

STER Reclame