ANP

De hoofdletters van voornaamwoorden als 'Hij' en 'Zijn' keren weer terug in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) als het gaat om God, Jezus en de Heilige Geest. Het Nederlands Bijbelgenootschap noemt dat de belangrijkste verandering in een herziening van de vertaling, waarvan vandaag de eerste teksten zijn gepresenteerd.

"Het ontbreken van hoofdletters in de persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de Heilige Geest is zonder twijfel het meest betwiste aspect van de NBV", schrijft het bijbelgenootschap NBG in een artikel over de aanpassingen. "Het is gebleken dat heel veel lezers het ontbreken van 'eerbiedigheidskapitalen' als een groot gemis ervaren."

In de huidige versie, uit 2004, werd ervoor gekozen om de hoofdletters weg te laten omdat die in de oorspronkelijke tekst niet voorkomen en ertoe zouden kunnen leiden dat er extra nadruk op de woorden wordt gelegd. De Groot Nieuws Bijbel was de NBV daarin al voorgegaan.

Nu stelt het NBG vast dat de hoofdletters toch de norm zijn gebleven, bijvoorbeeld in het nieuwe liedboek, de literatuur en ondertitels van films. "Het past bij de NBV om in dit opzicht niet sturend, maar volgend te zijn", luidt de conclusie.

Lezersreacties

Volgens het NBG is het nu een goede tijd voor een herziening, omdat het werk aan de Bijbel in Gewone Taal klaar is en het stof rond de NBV is neergedaald. Voor de revisie wordt gekeken naar de duizenden suggesties die lezers het afgelopen decennium instuurden en naar nieuwe wetenschappelijke inzichten. Het werk is begin dit jaar begonnen en zal zeker tot 2020 duren.

Vandaag worden op een symposium in Houten de eerste twee herziene teksten toegelicht, delen van Genesis en Hebreeën. De teksten, die zijn herzien door een groep van acht vertalers, worden getoetst door zeven Nederlandse en Vlaamse bijbelkenners.

De aarde was woest en doods.

Genesis 1:2 in de herziene vertaling

Al in de tweede zin van het heilige boek blijkt een aanpassing te zijn gedaan: in de formulering "De aarde was nog woest en doods" is het vierde woord gesneuveld. Ook op die vertaling was de afgelopen jaren veel kritiek. 'Nog' was een te sterke invulling door de vertalers, vonden gelovigen.

In andere gevallen hebben de vertalers voor wijzigingen gekozen omdat nuances waren weggevallen, een vertaling te vrij was of een herhaling in de oorspronkelijke tekst verdwenen. Zo komt nu in Genesis 2 "op de zevende dag" drie keer terug, hoewel er eerder gekozen was een keer "op die dag" van te maken. Dat leverde een vlottere formulering op, maar de herhaling wordt nu gezien als passend in de stijl van het bijbelboek.

De Nieuwe Bijbelvertaling wordt als vertaling gebruikt door alle grote geloofsgemeenschappen in het Nederlandse taalgebied. Er zijn sinds de presentatie in 2004 een kleine 2 miljoen exemplaren van verkocht.

STER reclame