HH | Sabine Joosten

Het Duitse grondwettelijk Hof heeft bepaald dat naast man en vrouw een derde geslacht moet kunnen worden geregistreerd in het bevolkingsregister. Het is bedoeld voor mensen die het een noch het ander zijn.

De rechters komen hiermee tegemoet aan de klacht van iemand die als vrouw geregistreerd staat, maar bij wie uit een chromosomenanalyse blijkt dat die man noch vrouw is.

Voor het eind van 2018 moet de Duitse staat naast "mannelijk" of "vrouwelijk" ook een derde geslacht kunnen vastleggen voor "interseksuele", tweeslachtige mensen. De rechters stellen "inter" of "divers" voor en wijzen erop dat het een "positieve aanduiding van het geslacht" moet zijn.

Een Duitse ethische commissie had er al op gewezen dat het onrechtvaardig is als mensen die op grond van hun lichamelijke kenmerken man noch vrouw zijn, wel als man of vrouw worden geregistreerd.

STER reclame