De presidenten Trump (r) en Macron in juli dit jaar EPA

De Amerikaanse president Trump is niet uitgenodigd voor de klimaattop volgende maand in Parijs. Dat heeft het kantoor van de Franse president Macron gezegd.

In Parijs komen op 12 december zo'n honderd regeringsleiders en organisaties bij elkaar om te bespreken hoe het gaat met de afspraken die precies twee jaar geleden zijn gemaakt in het het klimaatverdrag. Volgens een Franse diplomaat worden voor de top alleen mensen uitgenodigd die zich erg inzetten om de klimaatdoelen te halen.

Betere deal

President Trump heeft aangekondigd dat hij zich wil terugtrekken uit het klimaatakkoord, waar zijn voorganger Barack Obama zijn handtekening onder zette. Trump wil een betere deal voor de Verenigde Staten.

Volgens het kantoor van Macron worden de Amerikanen niet helemaal geweerd. Ambtenaren en diplomaten mogen wel komen als vertegenwoordigers van de VS.

Juist vandaag heeft Syrië bekendgemaakt het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 alsnog te willen tekenen. Daarmee wordt de VS het enige land dat zich niet aan de afspraken wil committeren. In het verdrag van Parijs zijn afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden.

STER reclame