Voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP bij een actie in september ANP

Het is onzeker of de extra 267 miljoen euro die in het regeerakkoord is opgenomen voor de Nationale Politie er ook echt komt. Dat zegt de politievakbond ACP, die bezorgd is dat politiemensen zelf de kosten moeten dragen. Zo verwacht het kabinet onder meer soepelere werktijden van de politie, waar de bond sterke bezwaren tegen heeft.

"Het bedrag wordt wel toegezegd, maar er staat dat dat alleen onder voorwaarden gebeurt", zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp in het NOS Radio 1 Journaal. De bond wil dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zo snel mogelijk duidelijk maakt wat de precieze voorwaarden zijn.

In het regeerakkoord staat dat er geld wordt uitgetrokken voor onder meer wijkagenten, cybercriminaliteit, anti-terreurmaatregelen en aanpassingen van het boetebeleid. De bedoeling is dat de politie effectiever kan optreden met dat geld. Het gaat om vijf procent van het totale budget van de politie.

Verzuim

De ACP vreest dat dat tot een hogere werkdruk en dus tot meer verzuim leidt. "Als je kijkt naar hoe dat nu gaat, zie je dat dat al aan de grens zit. Als je nog meer vraagt, ontstaat er echt een probleem", zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp in het NOS Radio 1 Journaal.

Een ander probleem is volgens de ACP de geplande herverdeling van mensen over verschillende politie-eenheden. Hoewel veel agenten het net als het kabinet goed vinden als de organisatie flexibeler wordt, vreest Van de Kamp dat het privéleven van agenten te lijden zal hebben van een overplaatsing.

Korpschef Akerboom zegt dat hij het ook belangrijk vindt dat de politie flexibeler wordt. Dat is volgens hem nodig om het hoofd te bieden aan bijvoorbeeld cyberdreigingen. De komende tijd wordt er overleg gevoerd met alle betrokkenen.

STER reclame