ANP

Psychiaters verwijzen patiënten met een euthanasiewens te gemakkelijk door naar een andere arts. Dat vindt een commissie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) die nieuwe richtlijnen opstelt voor het omgaan met euthanasie.

De commissie vindt deze "handelingsverlegenheid" onwenselijk. Psychiaters zouden euthanasieverzoeken zelf moeten onderzoeken en, als aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan, ook zelf moeten uitvoeren, zegt het conceptrapport, waarin NRC.next inzage heeft gehad.

Lastig

Psychiaters weten zich vaak geen raad met een euthanasiewens. Het is bij hun patiënten vaak lastig om vast te stellen of er echt sprake is van een duurzame doodswens of dat die voortkomt uit de stoornis van de patiënt.

De NVvP-commissie stelt zich echter op het standpunt dat doorverwijzen niet wenselijk is. Vanwege de vertrouwensrelatie tussen psychiater en patiënt is de behandelend psychiater de meest aangewezen persoon om de wens te onderzoeken en eventueel uit te voeren.

Het is volgens de krant voor het eerst dat psychiaters vanuit de eigen beroepshoek te horen krijgen dat ze zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen voor patiënten die met zo'n verzoek bij hen aankloppen.

Levenseindekliniek

Patiënten die doorgestuurd worden, komen bij de Levenseindekliniek terecht. Woordvoerder Annerieke Dekker zei in het NOS Radio 1 Journaal dat dit niet de bedoeling is. "Ook wij zeggen: je moet die doodswens van de patiënt serieus nemen."

Psychiaters en andere artsen kunnen als ze hulp zoeken, aankloppen bij een expertisecentrum van de kliniek.

Capaciteitsprobleem

De Levenseindekliniek krijgt al enige tijd veel meer aanvragen van mensen met een doodswens dan ze aan kan. In maart werd daarom een beroep gedaan op artsen om bij minder moeilijke gevallen zelf stervenshulp te bieden.

In de Levenseindekliniek werken 59 artsen. Het is de bedoeling dat dat er volgend jaar 100 worden.

STER reclame