Griet Op de Beeck ANP

Het Boekenweekgeschenk verschijnt volgend jaar voor het eerst ook in het Fries. Mei it each op de feiten is de titel van de Friese versie van Gezien de feiten van de Vlaamse schrijfster Griet Op de Beeck.

Aanleiding voor dit initiatief is dat Leeuwarden volgend jaar Culturele Hoofdstad van Europa is.

Op de Beeck is er blij mee: "Mag een mens al het Boekenweekgeschenk voor haar rekening nemen, komt er zowaar ook nog een vertaling aan te pas."

Mei immen al it boekewikegeskink skriuwe, komt der ek noch in oersetting fan. Foar it earst. Yn it Frysk

Griet Op de Beeck op omropfryslan.nl

Ook de commissaris van de koning in Friesland, Arno Brok, is enthousiast. "Wie niet Fries is, zou de Friese versie ook moeten willen lezen. Want dan merk je dat het Fries naast een officiële rijkstaal ook een heel mooie rijke taal is."

De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek zegt dat het aan de boekhandelaren is om te bepalen of ze hun klanten twee versies van het Boekenweekgeschenk geven.

Vooralsnog is de Friestalige uitgave van het Boekenweekgeschenk eenmalig. Het geschenk is bestemd voor iedereen die in de Boekenweek (in 2018 van 10 t/m 18 maart) ten minste 12,50 euro uitgeeft aan Nederlandstalige boeken.

STER reclame