Duizenden jaren oude grafheuvels opgegraven in Tiel

Reconstructie grafheuvel Tiel Quentin Bourgeois

Op een nieuw bedrijventerrein in Tiel hebben archeologen meer dan een jaar kunnen graven naar sporen uit het verleden. En met succes, er zijn in totaal meer dan een miljoen vondsten gedaan uit verschillende tijdsgewrichten, zoals de steentijd, de ijzertijd en de Romeinse tijd.

De opvallendste ontdekkingen waren twee grafheuvels van 3800 jaar oud, uit de bronstijd dus. In de grafheuvels zijn de resten gevonden van bij elkaar meer dan veertig mensen. Sommigen waren begraven, anderen gecremeerd en in een urn bewaard.

Skeletten

Het is volgens de onderzoekers uniek dat er nog zoveel skeletten bewaard zijn gebleven. Dat levert een zeldzame kans op om door verder onderzoek meer te weten te komen over de vroegere bewoners.

Grafheuvels zijn vooral bekend van zandgronden en in die grond blijven botresten nagenoeg niet bewaard. De grond in Tiel en omgeving is rivierklei.

Opmerkelijk is ook dat de grafheuvels in Tiel lang zijn gebruikt, van rond 1850 voor Christus tot ongeveer 300 voor het begin van onze jaartelling. De oudste doden waren bewoners van de boerderij die vijftien meter verderop is opgegraven.

Jupiter

Eerder kwam de opgraving bij bedrijventerrein Medel in het nieuws door de vondst van een beeld van de god Jupiter en een balsamarium. Dat is een zeldzaam bronzen zalfpotje met naakte figuren uit de tijd van de Romeinen.

Tot en met 8 januari is in het Flipje en Streekmuseum in Tiel een overzichtstentoonstelling van de opgravingen.

STER Reclame