ANP

Gedeputeerden in Friesland willen dat de Friese basisschoolleerlingen niet alleen les krijgen over het Wilhelmus, maar ook over het Friese volkslied ofwel het Frysk Folksliet. Het kabinet Rutte-III heeft het Wilhelmus tot verplichte lesstof bestempeld, en wil ook dat alle kinderen op de basisschool een bezoek brengen aan het Rijksmuseum.

De Friese bestuurders vinden dat de kinderen in hun provincie ook gedegen onderricht moeten krijgen in de Friese cultuurgeschiedenis. Daarom gaan ze zich ervoor inspannen om het 19de-eeuwse Friese volkslied aan het lespakket toe te voegen en moeten de kinderen ook een keer met hun leraar naar het Fries Museum in Leeuwarden, zei onderwijsgedeputeerde Sietske Poepjes in het NOS Radio 1 Journaal.

Cultuurgeschiedenis

De provincie werkt al nauw met onderwijsinstanties samen om de lessen Friese taal en cultuurgeschiedenis in het basis- en voortgezet onderwijs vorm te geven. De provincie betaalt daar ook aan mee. "Ik zie aandacht voor het Friese volkslied en de context ervan als heel natuurlijk in wat we in Friesland al doen aan taal en cultuur. Maar het is ook leuk en het past mooi bij de nationale plannen", zegt Poepjes.

Op school spreken de kinderen volgens haar zowel Fries als Nederlands. Een bezoek aan het Fries museum hoort er ook bij, zegt de gedeputeerde, "want er worden zowel hele typisch Friese dingen tentoongesteld als zaken die meer met kunst in het algemeen te maken hebben".

STER reclame