De kerncentrale in Tihange, vlak over de Belgische grens EPA

Greenpeace waarschuwt dat delen van kerncentrales in Frankrijk en België nauwelijks zijn beschermd tegen aanvallen van buitenaf. Het gaat om de opslagbaden met gebruikte reactorstaven. De milieuorganisatie noemt de bassins de achilleshiel van de reactoren.

Ook de Belgische centrales in Doel en Tihange, vlak bij de Nederlandse grens, zijn volgens de organisatie kwetsbaar. De reactorgebouwen zijn veel beter beschermd dan de opslagbaden voor de gebruikte staven met splijtstof, staat in het rapport van Greenpeace Frankrijk.

Kernramp

Als het opslagbassin wordt getroffen door een aanval met bijvoorbeeld een vliegtuig, kan het koelwater wegstromen waardoor de reactorstaven te heet worden, schrijft Greenpeace. Daardoor kan een kernramp ontstaan waarbij grote hoeveelheden straling ontsnappen.

Volgens Greenpeace is de kans op zo'n aanval tegenwoordig veel groter dan veertig jaar geleden, toen de meeste kerncentrales werden gebouwd. De organisatie verwijst naar berichten dat criminele en terroristische organisaties aanvallen op kerncentrales zouden voorbereiden. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zei vorig jaar dat de kans op een terroristische aanval in Nederland met nucleair materiaal zeer klein is.

Zwaar metalen vat

Kernenergiedeskundige Wim Turkenburg bevestigt dat de opslagbaden van kerncentrales relatief kwetsbaar zijn. "De reactor zelf is omhuld met een zwaar metalen vat. De baden zijn alleen beschermd door het gebouw."

Volgens Turkenburg is deze kwetsbaarheid al langer bekend, maar is het ondoenlijk om de opslagbaden beter te beschermen. "Bij de bouw van nieuwe kerncentrales wordt wel gekeken naar bescherming tegen bijvoorbeeld een vliegtuiginslag. Maar dan is weer de vraag of de gebouwen ook bestand moeten zijn tegen de grootste vliegtuigsoorten."

'Voldoende beschermd'

De exploitant van de kerncentrales in Doel en Tihange, Engie Electrabel, zegt in een reactie tegen Belgische media dat "ook de gebouwen waar de gebruikte splijtstof zich bevindt, voldoen aan alle geldende nationale en internationale regelgevingen".

Volgens het bedrijf zijn er stresstesten uitgevoerd voor de centrales. "De impact van vliegtuigcrashes en andere projectielen is toen grondig bestudeerd en alle maatregelen zijn genomen om de veiligheid onder alle omstandigheden te garanderen."

STER reclame