Akkoord over laatste missie Bosnië

Aangepast

De Nederlandse militaire missie in Bosnië-Herzegovina wordt nog één keer verlengd, tot halverwege november. Het kabinet heeft daarvoor het groene licht gekregen van de Tweede Kamer.

Alleen de SP en de PVV stemden tegen.

EUFOR

De missie, die wordt uitgevoerd door de Europese troepenmacht EUFOR, moet zorgen voor stabiliteit in Bosnië, waar begin jaren negentig een burgeroorlog woedde.

Critici, waaronder SP en PVV, vinden dat de Bosniërs te weinig zelf in actie komen om het land veiliger te maken. Nederland doet sinds eind 2004 mee aan de missie, aanvankelijk met 530 man, nu met zo'n 85.

STER Reclame