Het nu demissionaire kabinet-Rutte II bij Huis ten Bosch
NOS NieuwsAangepast

Formatiedag 196: een dagje puzzelen met nieuwe ministersposten

De onderhandelende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben zich vandaag onder meer bezig gehouden met de ministerposten. De tijd is nog niet rijp om de ministeries al onder de vier partijen te verdelen en helemaal niet om er de 'poppetjes' bij te zoeken. Het gesprek gaat alleen nog over welke ministers er moeten komen.

De vier partijen willen de ministersploeg vergroten van 13 naar 16 personen. 6 voor de VVD, 2 voor de ChristenUnie en D66 en het CDA krijgen er allebei 4. Een ministerspost wordt geschrapt; die van minister voor Wonen en Rijksdienst.

Minister Belastingzaken

Het idee is om drie nieuwe banen te vergeven: er moet een minister van Landbouw komen, een minister van Klimaat en Energie en een minister van Migratie en Integratie. Over de vierde minister wordt nog nagedacht, dat zou bijvoorbeeld een minister van Belastingzaken kunnen zijn of extra ministers op zware ministeries, zoals Volksgezondheid of Sociale Zaken.

Energie

De nieuwe minister van Klimaat en Energie kan ondergebracht worden bij Economische Zaken of bij Infrastructuur en Milieu. Voor beiden valt wat te zeggen; bij Economische Zaken weten ze veel van energie, bij Infrastructuur zitten de klimaatspecialisten.

Het is voor de huidige onderhandelaars een ingewikkelde puzzel om te zorgen dat de lasten voor de verschillende ministers goed worden verdeeld. Ook wordt er gesproken over nieuwe staatssecretarissen, zoals bijvoorbeeld bij Defensie, waar de afgelopen vier jaar alleen een minister zat.

Goede voorbeeld

Premier Rutte vond het altijd belangrijk om in tijden van crisis en bezuinigingen het goede voorbeeld te geven. Dus koos hij voor een kleine, afgeslankte ministersploeg. Nu het beter gaat met de economie en er vier partijen in de nieuwe coalitie zitten, is dus gekozen om uit te breiden in de personele bezetting.

Behalve de ministersposten hebben de onderhandelaars ook gesproken over de financiële plannen voor de komende vier jaar. Ingewijden achten het aannemelijk dat daar de komende dagen overeenstemming over wordt bereikt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl