ANP

Acht op de tien ondervraagde bewoners van verpleeghuizen zijn positief over de manier waarop ze worden verzorgd. Wel vinden ze de verzorging vaak te gehaast en is er weinig tijd voor het bespreken van levensvragen en meer persoonlijk contact. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Alleen mensen die nog geïnterviewd konden worden, zijn door het SCP ondervraagd. Het onderzoek is dus niet gebaseerd op de ervaringen van verpleeghuisbewoners met dementie en zeer ernstige beperkingen.

Zes op de tien ondervraagden zeggen gelukkig te zijn, één op de tien voelt zich ongelukkig en geeft het leven een onvoldoende. Tegelijk voelt vijftig procent van de ondervraagde bewoners zich eenzaam en dertig tot vijftig procent heeft weinig zin meer in het leven.

De mensen die meededen aan het onderzoek zijn verder tevreden over de plek waar ze wonen, de privacy en de manier waarop ze worden bejegend. Wel zegt een op de vijf bewoners dat verzorgenden hun kamer binnenkomen zonder te kloppen. Tien procent heeft wel eens meegemaakt dat er werd geschreeuwd en getreiterd, meldt het SCP.

Vorige week meldden de onderzoekers van het SCP ook dat een kwart van de ondervraagde verpleeghuisbewoners niet of nauwelijks buiten komt.

Schrijnende gevallen

Volgens onderzoeker Cretien van Campen blijven vooral de schrijnende verhalen hangen. "Die gevallen zijn er ook, maar dit onderzoek geeft een breder beeld."

958 bewoners van verpleeghuizen kregen vragen over hun kwaliteit van leven. Vorig jaar kwam de Patiëntenfederatie Nederland ook met een onderzoek naar de tevredenheid van bewoners over diezelfde periode. Dat gaf een minder rooskleurig beeld.

Meer persoonlijke aandacht

Bewoners zijn onder andere tevreden over de leefomgeving, de veiligheid en de privacy die ze ervaren.

Jonkies

Opvallend is dat de groep mensen ouder dan 85 jaar zich minder eenzaam voelt dan de 'jonkies' in de verpleeghuizen.

Volgens Van Campen komt dat omdat deze ouderen weten dat ze in de laatste fase van hun leven zitten en daar ook hun verwachtingen op aanpassen.

"De 55-plussers in het verpleeghuis moeten nog wennen aan die omschakeling en geven sterker aan dat ze zich eenzaam en ongelukkig voelen."

STER reclame