Hongarije verandert zijn omstreden mediawet. Volgens de regering is de wet dan niet meer in strijd met de Europese regels.

De Europese Commissie had Hongarije op de vingers getikt, omdat de wet strijdig was met EU-bepalingen over de vrijheid van meningsuiting. In de wet staat onder meer dat een speciale raad bepaalt of media objectief berichten. Bij overtreding volgt een boete die kan oplopen tot ruim 700.000 euro.

De Hongaarse regering zegt dat buitenlandse media nu worden ontzien. Bijna alle Hongaarse media hoeven niet meer, zoals in de wet stond, objectief en 'moreel' te berichten. De omroepen moeten er wel aan voldoen, maar dat is in een aantal andere EU-landen ook zo.

Protest

De Europese Commissie is tevreden met de wijzigingen die de Hongaarse regering heeft voorgesteld.

In januari werd er in Hongarije gedemonstreerd tegen de nieuwe mediawet, die op 1 januari van kracht werd. Volgens tegenstanders legt die de persvrijheid aan banden. Ook internationaal was er flinke kritiek op de wet.

STER reclame