President Trump en VN-chef Guterres AFP

De Amerikaanse president Trump heeft de Verenigde Naties bekritiseerd aan de vooravond van zijn eerste toespraak voor de jaarlijkse VN-bijeenkomst van wereldleiders. In een vergadering over de toekomst van de VN zei hij dat de organisatie zucht onder bureaucratie en mismanagement en dat de kosten naar beneden moeten.

Trump eiste hervormingen om de organisatie sterker en en slagvaardiger te maken. Ook wil hij dat de VN duidelijker wordt in zijn missie.

"De afgelopen jaren zijn de Verenigde Naties er niet in geslaagd de doelstellingen waar te maken door bureaucratie en managementfouten", zei Trump. Hij wil dat de organisatie kritischer kijkt naar wat werkt.

Trump vindt ook dat de Verenigde Staten veel meer betaalt dan verwacht mag worden om de VN draaiende te houden. Hij wees erop dat het budget van de VN sinds 2000 met 140 procent is toegenomen en het aantal medewerkers sindsdien is verdubbeld. "We zien de investeringen niet terug in de resultaten."

Tienpuntenplan

De VS heeft een tienpuntenplan opgesteld om de inspanningen van VN-secretaris-generaal Guterres voor hervormingen te steunen. Volgens de Amerikaanse VN-ambassadeur Haley hebben 128 van de 192 lidstaten de politieke intentieverklaring ondertekend. Die komt erop neer dat de VN transparanter, effectiever en voorspelbaarder wordt.

Morgen spreekt Trump de Algemene Vergadering toe. In het verleden hebben Amerikaanse presidenten hun toespraak voor de VN vaak aangegrepen om hun visie op de rol van Amerika in de wereld toe te lichten.

STER reclame