Vrouw op de divan ANP

Veel Zeeuwen met psychische problemen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis, kunnen vanaf morgen niet meer bij een ggz-instelling in Zeeland terecht. Zorginstelling Emergis heeft geen overeenstemming kunnen bereiken met Zilveren Kruis over de vergoedingen en neemt geen nieuwe patiënten meer aan. Gesprekken met CZ lopen nog.

Emergis dreigde twee weken geleden al met een patiëntenstop. Volgens de instelling hebben Zilveren Kruis en CZ te weinig zorg ingekocht.

Ongerust

Minister Schippers schreef vandaag aan de Tweede Kamer het niet acceptabel te vinden "dat patiënten via de media ongerust worden gemaakt". Volgens haar moeten verzekeraars en zorgaanbieders in het algemeen hun verantwoordelijkheid nemen om de zorg te bieden die nodig is.

Ze wees erop dat het sluiten van contracten een zaak is van individuele partijen en dat de aanbieder over knelpunten moet overleggen met de verzekeraar. De minister benadrukte ook dat de verzekeraar "de benodigde zorg voor zijn verzekerden zeker moet stellen". De NZa ziet toe op de gang van zaken en kan zo nodig een dwangsom opleggen.

Schippers schreef aan de Kamer ervan uit te gaan dat er "een passende oplossing komt in het belang van de patiënt".

Ook buiten Zeeland

Niet alleen in Zeeland speelt dit probleem. Zorginstelling Accare in Noord-Nederland laat geen patiënten meer toe die verzekerd zijn bij CZ, VGZ of Menzis en in Gelderland dreigt ProPersona met een patiëntenstop voor Zilveren Kruis-verzekerden.

Patiëntenorganisatie MIND is bang dat patiënten zo de dupe worden van een verharde strijd tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over geld. Woensdag moeten Emergis en Zilveren Kruis bij de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) komen om tekst en uitleg te geven.

STER reclame