Chickfriend
NOS NieuwsAangepast

Chickfriend gebruikte nog een andere toxische stof

Het bedrijf Chickfriend heeft naast het giftige anti-luizenmiddel fipronil ook een andere toxische stof gebruikt. Minister Schippers en staatssecretaris Van Dam schrijven aan de Tweede Kamer dat amitraz, "een matig toxische stof", door het bedrijf zou zijn ingezet bij vliegenbestrijding bij kalveren.

De stof mag van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen niet als bestrijdingsmiddel bij dieren worden gebruikt, zeggen Schippers en Van Dam. Amitraz kan "effecten veroorzaken op het centrale zenuwstelsel".

"De stof wordt na opname snel in het lichaam afgebroken", schrijven de bewindslieden. Wat het risico voor de volksgezondheid is, wordt niet duidelijk uit de brief.

Nieuwe invallen

Dat Chickfriend amitraz gebruikte, kwam naar voren nadat er twee weken geleden nieuwe invallen waren gedaan bij het bedrijf. Er is toen opnieuw administratie meegenomen, waaruit bleek dat amitraz is gebruikt. Ook kwamen zeven nieuwe bedrijven in beeld die niet eerder in verband waren gebracht met Chickfriend.

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben de bedrijven, die door Chickfriend in 2016 en 2017 werden behandeld, inmiddels onderzocht. Het gaat om vijf pluimveebedrijven, een vleeskalverbedrijf en een gemengd handelsbedrijf met pluimvee en vleeskalveren.

Op het vleeskalverbedrijf waren geen kalveren aanwezig, op het gemengde bedrijf wel. Het is nog niet bekend of daar amitraz is aangetroffen. Tot de uitslag van dat onderzoek bekend is, worden de kalveren er geblokkeerd voor de slacht.

Alle zeven nieuw bezochte bedrijven zijn ook onderzocht op fipronil in de eieren. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend.

Tweede fipronil-melding

De bewindslieden schrijven ook dat bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vorig jaar niet één maar twee meldingen zijn binnengekomen over het illegale gebruik van het giftige bestrijdingsmiddel fipronil in stallen.

"In een van de twee meldingen werd gesproken over mogelijk grootschalig gebruik van fipronil in stallen", staat in de Kamerbrief. Wat de andere melding inhield, wordt niet duidelijk.

LTO Nederland hoopt dat de Tweede Kamer morgen pleit voor een ruimere compensatieregeling. Het kabinet is niet van plan om de pluimveesector te compenseren voor de schade. De Europese Unie heeft een noodfonds waar de Nederlandse kippenboeren mogelijk aanspraak op kunnen maken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl