Eigenaar zorgboerderij: kinderen sliepen op verzoek ouders bij mij

Aangepast
Zorgboerderij 't Polböske RTV Oost

De eigenaar van de omstreden zorgboerderij 't Polböske in Enschede die eerder dit jaar werd gesloten, heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan bij RTV Oost. Op last van de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg moesten alle cliënten overgeplaatst worden naar een andere instelling, omdat er ernstige misstanden waren geconstateerd.

Cliënten sliepen bij de leidinggevende in bed, er werd drugs gebruikt en er was alcohol in de instelling aanwezig. De Inspectie Jeugdzorg concludeerde onder meer dat er "onvoldoende professionele distantie" was tussen leidinggevenden en de cliënten.

De eigenaar geeft nu toe dat de aantijgingen tegen hem waar zijn. "Maar de conclusie van de inspectie is niet gefundeerd op gedegen onderzoek," zegt hij.

Slapen in bed

Volgens de eigenaar sliepen er inderdaad kinderen bij hem in bed. "Dat waren jonge kinderen die angstproblemen hadden. Op verzoek van de ouders sliepen ze bij mij in bed. Onder toezicht van camera's om erop toe te zien dat het op een professionele manier gebeurde. De kinderen hebben geen risico gelopen."

Ook geeft hij toe dat er drank en drugs in de instelling waren. Er was voor volwassen cliënten een gedoogbeleid voor wiet. Onder begeleiding van een leidinggevende werd er af en toe gerookt.

Slecht onderzoek

Volgens de man is hij slachtoffer geworden van slecht onderzoek van de inspecties. "Want dan hadden ze op z'n minst eerst met bewoners en ouders moeten praten. Pas achteraf hebben ze geprobeerd die informatie los te krijgen. Daar ben ik eigenlijk wel boos over." Volgens hem waren alle bewoners van de zorgboerderij tegen de verplichte verhuizing.

In 't Polböske zaten jongeren van 14 tot en met 21 jaar die bijvoorbeeld een zware vorm van ADHD of autisme hebben. Toen de misstanden aan het licht kwamen, besloot de gemeente Enschede om te stoppen met de samenwerking met de zorginstelling.

Strafonderzoek

Er loopt nog een onderzoek van het Openbaar Ministerie om te kijken of er strafbare feiten zijn gepleegd. De eigenaar heeft besloten om sowieso niet meer open te gaan. Ook niet als de inspectie terugkomt van haar conclusie.

STER Reclame