Zes illegale Airbnb-verhuurders uit huis gezet, negentien waarschuwingen

Aangepast
Een SSH-pand in de Utrechtse wijk Tuindorp RTV Utrecht

De Stichting Studenten Huisvesting (SSH) heeft zes huurders hun woning uit gezet omdat ze illegaal hun kamer doorverhuurden. Dat deden ze via sites als Airbnb. Vier andere huurders kregen een boete en nog eens negentien een waarschuwing. Bijna alle betrapte huurders komen uit Utrecht, één uit Rotterdam. Alle huurders hebben zich gemeld nadat ze een brief van SSH hadden ontvangen.

Twee van de zes uitgezette huurders woonden niet meer in het huis en gebruikten de ruimte alleen om hem onder te verhuren. De negentien gewaarschuwde huurders konden aantonen dat ze hun woning te huur hebben aangeboden maar niet hebben verhuurd.

De vier huurders die beboet werden, hadden hun woning wel verhuurd. Zij moeten de behaalde winst en een boete betalen aan de SSH. Het gaat om bedragen tot een paar duizend euro.

SSH buigt zich later over nog vijftien huurders van wie bekend is dat ze ook fraude plegen, maar die zich niet hebben gemeld.

Signaal

De appartementen van de studenten mogen niet worden onderverhuurd, omdat het gesubsidieerde woningen zijn. De huur wordt kunstmatig laag gehouden zodat de appartementen betaalbaar zijn voor studenten en starters. "Onze woningen zijn niet bedoeld om geld mee te verdienen. Bovendien veroorzaken toeristen die via Airbnb een woning huren regelmatig overlast in onze complexen", aldus de SSH.

RTV Utrecht meldt dat de SSH met deze aanpak een duidelijk signaal hoopt af te geven dat illegale onderhuur niet wordt getolereerd.

STER Reclame