Oud-directeur Andreas Georgiou van het Griekse bureau voor de statistiek EPA

Oud-directeur Andreas Georgiou van Elstat, het Griekse bureau voor de statistiek, is in Athene veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk wegens 'langdurig plichtsverzuim'. Hij wordt bestraft omdat hij het bestuur van het bureau buitenspel zette.

De statisticus wordt in Griekenland gezien als de man die medeverantwoordelijk is voor de crisis door sombere cijfers over de financiën van het land naar buiten te brengen. Georgiou wordt ervan verdacht dat hij het overheidstekort van Griekenland in 2010 hoger zou hebben voorgesteld dan het daadwerkelijk was, en zo Griekenland hebben uitgeleverd aan het IMF en de EU. Veel Europese collega's beschouwen zijn werk juist als zeer secuur.

In een telefonische reactie laat Georgiou weten hij hevig teleurgesteld is: "Ik ben veroordeeld voor het volgen van de wet, omdat ik de cijfers niet bij mijn bestuur in stemming heb gebracht. Maar volgens internationale regels mag je die niet eens in stemming brengen."

Ruzie met bestuur

Georgiou trad in augustus 2010 aan als directeur van Elstat, een paar maanden nadat Griekenland zijn eerste leningenprogramma had gekregen van het IMF en Europa. Onder zijn leiding werd het begrotingstekort over 2009 verhoogd van 13,6 naar 15,4 procent.

Maar Georgiou weigerde om het hogere begrotingstekort voor te leggen aan het bestuur van Elstat. Hij had de vergaderingen met zijn bestuur opgeschort, toen duidelijk werd dat de vice-voorzitter van Elstat stelselmatig zijn e-mailverkeer hackte en deelde met andere bestuursleden.

Een deel van het bestuur van Elstat was het niet met de verhoging eens. Een van de oud-bestuursleden, Zoe Georganta, is nog altijd van mening dat Griekenland toen een tekort had van hooguit 4 procent en helemaal geen buitenlandse leningen nodig had gehad om in de euro te blijven. Dan had Griekenland ook de zware bezuinigingen van de afgelopen jaren niet hoeven doorvoeren.

'Wij zijn de rechters'

Tijdens de behandeling van de rechtszaak, gisteren, waren zo'n 150 demonstranten in de rechtszaal die hem als een landverrader beschouwen. Ze riepen leuzen als "Wij zijn de rechters!". Drie statistici uit Ierland, IJsland en Luxemburg, die door Georgiou als getuigen waren opgeroepen, moesten door de politie ontzet worden.

Andreas Georgiou was vandaag niet aanwezig bij de uitspraak. Hij woont inmiddels in Washington. Tegen hem loopt nog een tweede rechtszaak wegens landverraad. In die zaak kan hij levenslang krijgen.

Proceskosten

De zaak-Georgiou is ook onderwerp geweest tijdens de laatste onderhandelingen tussen Griekenland en de Eurogroep. Als een van de voorwaarden voor de laatste lening van 8,5 miljard euro heeft de Griekse regering toegezegd dat Georgiou niet langer zijn eigen proceskosten hoeft te betalen.

Het is wel zo dat Georgiou de kosten zou moeten terugbetalen als hij veroordeeld wordt. Dat is nu dus, in deze zaak, het geval.

STER reclame