ANP

Het is voor Theo Schuyt, hoogleraar filantropie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, geen verrassing dat goede doelen steeds meer geld krijgen. Maatschappelijke organisaties kunnen volgens hem ook de komende jaren meer opbrengsten uit donaties en nalatenschappen verwachten. "De gouden eeuw van de filantropie is aangebroken, dat zeg ik al jaren."

In dit artikel geeft Schuyt vier redenen waarom.

1. Stijgende welvaart

"Nederland is nog nooit zo rijk geweest - ook al wordt die rijkdom steeds ongelijker verdeeld", zegt Schuyt. Na een aantal jaren van crisis trekt de economie weer aan. Hoe meer geld mensen hebben, hoe meer ze geven aan goede doelen.

"Er is veel geld bij particulieren", stelt de hoogleraar. "De helft van mijn avondcursisten is bijvoorbeeld bankier." Hij geeft lezingen over filantropie en legt deelnemers uit hoe ze optimaal hun goede bedoelingen kunnen inzetten.

2. Minder kinderen, meer ouderen

"Mensen hebben tegenwoordig kleinere gezinnen, waardoor er geld overblijft." De vergrijzing speelt volgens Schuyt een grote rol. Ouderen zijn altruïstischer ingesteld.

En omdat mensen langer leven, worden ze steeds meer geconfronteerd met ziektes. "Als je partner bijvoorbeeld doodgaat aan kanker, dan geven mensen vaker aan de kankerbestrijding. Ze vinden dat die ziekte de wereld uit moet worden geholpen."

Geven is een heel positieve activiteit, waar je ook zelf blij van wordt.

Theo Schuyt

3. De Nederlandse mentaliteit

Ook de algemene houding van de Nederlander is een belangrijke reden volgens Schuyt. "Nederlanders hebben op dit moment een houding waarbij ze denken: ik wil zelf een verschil maken met mijn geld." Hij denkt dat mensen graag iets toe willen voegen aan de maatschappij. Waardoor ze het gevoel krijgen dat hun leven waardevol was.

Maar de bereidheid om te geven is volgens hem altijd al groot geweest. "We leven in een vrijgevig land. De aandacht voor goede doelen is enorm, dat zie je ook in de media. Er is veel bereidheid om geld te geven aan maatschappelijke doelen als Roparun en Serious Request."

4. Het voelt goed

Met het steunen van een maatschappelijk doel, stelt Schuyt, help je iedereen. "Als je donateur wordt van Natuurmonumenten of Greenpeace hebben die daar baat bij. Maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt: geven is een positieve activiteit, waar je ook zelf blij van wordt."

Veel grote acties scheppen volgens de hoogleraar een gevoel van samenhorigheid. Dat verklaart volgens hem het succes van inzamelingsacties als Alpe d'HuZes. "De mensen fietsen zelf, maar vragen hun buren, vrienden, collega's en familie om hun te sponsoren. Het is dan net als je eigen verjaardag organiseren."

STER reclame