ANP
NOS NieuwsAangepast

Suriname wil op dit moment geen Nederlandse ambassadeur

  • Harmen Boerboom

    correspondent Suriname

  • Harmen Boerboom

    correspondent Suriname

De Surinaamse regering wil nu helemaal geen Nederlandse ambassadeur in het land hebben. "Op dit moment zullen wij niet toestaan dat Nederland in Suriname vertegenwoordigd gaat worden door een ambassadeur", zegt de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Yldiz Pollack-Beighle.

Eerder deze week trok Suriname de toestemming in voor de Nederlandse diplomaat Anne van Leeuwen om aan de slag te gaan als ambassadeur in Paramaribo. Parlementariër Marinus Bee van de oppositiepartij ABOP stelde daar vragen over in het parlement. Hij wilde weten waarom de toestemming op 22 juni wel werd verleend, maar op 28 juni zonder opgaaf van redenen weer werd ingetrokken.

Decembermoordenproces

Minister Pollack-Beighle ging niet inhoudelijk op de vragen in, maar zei dat de komst van een nieuwe Nederlandse ambassadeur naar Paramaribo "niet opportuun" is. De datum van intrekking, 28 juni, was de dag waarop de Openbaar Aanklager in het Decembermoordenproces de strafeis van twintig jaar cel tegen president Bouterse uitsprak.

De Surinaamse diplomaat en adviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Harvey Naarendorp, zei donderdag tegen de NOS dat dat een toevallige samenloop van omstandigheden is, en dat de weigering van Van Leeuwen te maken heeft met de aanhoudende Nederlandse bemoeizucht in de binnenlandse aangelegenheden van Suriname.

Buitenlandse Zaken
Anne van Leeuwen

Minister Pollack-Beighle ging ook daar niet op in, maar benadrukte dat het aan de regering is om te beslissen of een natie wel of geen toestemming krijgt om een ambassadeur naar Paramaribo te sturen. "Het parlement kan er gerust op zijn dat alles wat mijn ministerie doet, valt binnen de regels die er bestaan in het internationale diplomatieke verkeer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de bewaker van de Surinaamse diplomatie", aldus minister Pollack-Beighle.

Parlementariër Bee is ontevreden over de antwoorden van de minister. "Ik vroeg waarom de eerder verleende toestemming is ingetrokken, maar heb daarop geen antwoord gekregen", zegt Bee tegen de NOS. Hij gaat de zaak volgende week weer in het parlement ter tafel brengen. "Als er een reden is om de nieuwe ambassadeur te weigeren dan willen wij die graag weten. Maar deze gang van zaken bevreemdt ons", zegt hij.

"Wij hechten veel waarde aan goede relaties met het buitenland in wederzijds respect. Met name Nederland is een belangrijke bevriende natie omdat daar veel van onze mensen in diaspora wonen."

Bee vindt niet dat Nederland zich bemoeit met de binnenlandse aangelegenheden van Suriname. "Je kunt in een globaliserende samenleving weleens van mening verschillen en over bepaalde zaken discussiëren, maar om dat te bestempelen als bemoeien lijkt mij overdreven."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl