Een radioloog onderzoekt röntgenfoto's ANP

Het medicijn palbociclib voor de behandeling van borstkanker komt in het basispakket. Minister Schippers heeft besloten dat het middel vanaf 1 augustus wordt vergoed.

Het Zorginstituut oordeelde in april dat palbociclib effectief is, maar vond het medicijn wel te duur. Het adviseerde de minister daarom palbociclib niet in het pakket op te nemen, tenzij de prijs via onderhandelingen zou worden verlaagd.

Schippers meldt nu dat na 'constructieve onderhandelingen' de prijs inderdaad veel lager uitvalt. Met de leverancier is een openbare prijsverlaging afgesproken van 10 procent. Verder is er ook nog een niet-openbare reductie. Die loopt op naarmate de uitgaven toenemen.

De minister stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor verder onderzoek. Palbociclib kan worden gebruikt als start- of vervolgbehandeling van hormoongevoelige borstkanker.

STER reclame