Extra geld voor natuurbeheer boerenbedrijven

anp

Er komt extra geld beschikbaar voor agrarisch natuur- en landbouwbeheer. De Kamer vroeg er al langer om maar het kabinet zet nu 40 miljoen opzij voor 2019 en 2020. Het geld kan onder meer worden ingezet voor het beheer van akkers om meer weidevogels te trekken. Ook kan het geld worden gebruikt voor het versterken van ecologische verbindingszones, bijvoorbeeld door het aanleggen van houtwallen en heggen.

Onder meer D66 had aangedrongen op extra geld. "Dit is zowel beter voor boeren als de natuur", zegt Kamerlid de Groot. "De druk van schaalvergroting in de agrarische sector is enorm. Boerenbedrijven moeten ook verbonden blijven met de natuur."

Natuurorganisaties wijzen er al langer op dat wilde dieren en planten steeds meer in het nauw gedreven worden door het intensieve landgebruik in Nederland.

Speerpunt

"Als je als buitenlandse toerist op Schiphol aankomt, zie je meteen een groot reclamebord met daarop een landschapsfoto van Nederland, een boerenbedrijf met vogels. Maar als we niets doen is dit beeld op termijn geen realiteit meer", aldus het D66-Kamerlid.

De Groot benadrukt dat dit geld een begin is. Is het voor D66 ook een belangrijk onderwerp op de formatietafel? "Het integreren van natuur en boerenbedrijf staat uitgebreid in ons verkiezingsprogramma en is een belangrijk speerpunt voor ons".

Verder laat staatssecretaris Van Dam weten dat er 10 miljoen euro per jaar bij komt in het potje van de Breder Weersverzekering, waardoor meer boeren en tuinders zich kunnen verzekeren tegen schade door extreme weersomstandigheden.