Roy Baidjnath-Panday op 2 maart 2016, de dag waarop hij door de Surinaamse president Bouterse beëdigd werd tot procureur-generaal NOS / Harmen Boerboom

De Surinaamse president Bouterse heeft een ontmoeting gehad met de procureur-generaal in wie hij eerder het vertrouwen had opgezegd. Bouterse vond dat de man ontslag moest nemen omdat hij niet heeft voorkomen dat er onlangs 20 jaar cel is geëist in de zaak van de Decembermoorden. Bouterse is hoofdverdachte in deze zaak.

Volgens een verklaring hebben Bouterse en de procureur-generaal een constructief gesprek gehad. "Hoewel er een verschil van mening bestaat heeft de president besloten om de ontstane situatie aan een nadere beschouwing te onderwerpen", staat in de verklaring.

Daarmee lijkt Bouterse terug te krabbelen en tegemoet te komen aan de druk die werd uitgeoefend door organisaties en politieke partijen. Die reageerden verontwaardigd en geschokt op de actie van Bouterse en uitten felle kritiek.

Aantasting van de rechtsstaat

Het Openbaar Ministerie zei maandag met grote verontwaardiging kennis te hebben genomen van het besluit van de president. In een verklaring wijst het OM erop dat de procureur-generaal voor het leven is benoemd, juist om invloed vanuit de politiek te voorkomen en de onafhankelijkheid te waarborgen.

Het OM spreekt van een onnodige verstoring van de trias politica en zegt de indruk te hebben dat de regering de wet niet eerbiedigt. De president wordt gevraagd het besluit te herzien "ter voorkoming van verdere aantasting van de rechtsstaat", wat hij nu dus gaat doen.

De Surinaamse Orde van Advocaten liet zich gisteren al in soortgelijke bewoordingen uit. De orde roept op om waakzaam te blijven.

Intimidatie

De bisschop van Paramaribo, Karel Choennie, heeft zijn grote bezorgdheid geuit over het feit dat de regering de procureur-generaal heeft beschuldigd van ernstig wangedrag, enkel omdat de aanklager het requisitoir heeft kunnen houden in het 8-decemberstrafproces.

"De uitvoerende macht wil middels intimidatie de rechterlijke macht naar haar hand zetten en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht mogelijk niet langer eerbiedigen", zegt bisschop Choennie.

Het bisdom is ervan overtuigd dat er binnen de grondwet voldoende mogelijkheden zijn om de rust en harmonie in de samenleving te bewaren, ook na het vonnis in het 8-decemberproces. Het bisdom vraagt daarom de regering om af te zien van intimidatie en te kiezen voor dialoog, waarheidsvinding en verzoening na het vonnis.

Pad van confrontatie

De oppositiepartijen in het parlement hebben met afschuw kennisgenomen van de uitspraken van Bouterse. Ze zeggen zich samen met alle politieke en maatschappelijke organisaties te verzetten tegen de aantasting van de onafhankelijkheid van het OM en de rechterlijke macht. De regering wordt opgeroepen om "het pad van confrontatie te verlaten".

Volgens twee kleine politieke partijen die niet in het parlement zitten, probeert Bouterse opnieuw de rechtsstaat in Suriname te ondermijnen. Zij eisen dat de president afstand doet van zijn functie in het belang van de Surinaamse samenleving.

STER reclame