Europees Parlement op ramkoers met Groot-Brittannië

Aangepast
ANP
Geschreven door
Bert van Slooten
Redacteur Brussel

Een groep Europarlementariërs dreigt tegen alle afspraken met de Britten te gaan stemmen omdat het Verenigd Koninkrijk te vaag blijft over de rechten van EU-burgers na de brexit. De Britse voorstellen om EU-burgers hun verblijfsvergunning in Groot-Brittannië af te nemen, leiden tot veel onvrede in het Europees Parlement.

Het harde standpunt staat te lezen in een open brief (.pdf), die vandaag bij verschillende Europese media wordt gepubliceerd, waaronder de NOS, El Pais, Le Soir, The Guardian en La Repubblica. De brief is geschreven door de liberale voorman Guy Verhofstadt en ondertekend door de fractievoorzitters van alle grote partijen.

Guy Verhofstadt EPA

"We hebben onze zinnen gezet op een ambitieus en progressief terugtrekkingsakkoord en we wensen klaar en duidelijk te stellen dat er voldoende vooruitgang moet worden geboekt alvorens kan worden bepaald hoe de betrekkingen tussen de EU en het VK er in de toekomst zullen uitzien", schrijven de Europarlementariërs.

Waarschuwing

Het parlement moet volgens het Verdrag van Lissabon stemmen over de afspraken die gemaakt worden met een land dat de Europese Unie verlaat. Het tijdschema voor die onderhandelingen loopt af op 30 maart 2019.

Het schrijven moet worden gezien als een waarschuwing. Het gaat over fundamentele grondrechten en waarden, die het kloppend hart vormen van het Europees project, aldus de briefschrijvers. "We zullen er nooit mee instemmen dat rechten met terugwerkende kracht worden afgenomen."

"Wat wij willen, is dat huidige rechten die Europeanen en ook Britse burgers hebben, blijven bestaan. We zien bijvoorbeeld niet in waarom regels voor inburgering ingeperkt moeten worden", zei Guy Verhofstadt in het NOS Radio 1 Journaal.

Tweederangsburger

Volgens de politici werpen de Britse plannen "een schaduw van vaagheid en onzekerheid over het leven van miljoenen Europeanen" en komen ze neer op "een koude douche" voor de burger. Zo is het onduidelijk welke status baby's die na de brexit worden geboren krijgen, is niet duidelijk of artsendiploma's geldig blijven en "wordt er met geen woord gerept over grensarbeiders, die in het VK werken, maar wonen in de EU".

Het steekt de fractievoorzitters dat er in het nieuwe Groot-Brittannië een soort tweederangsburgers ontstaan. De procedures die de Britten hebben bedacht worden gehekeld: "Het lijkt erop dat Groot-Brittannië de nieuwe kampioen administratieve rompslomp wil worden".

De leiders van de grote fracties mengen zich ook in de discussie over het Europese Hof van Justitie. De Britten willen na de brexit geen bemoeienis meer van de rechters uit Luxemburg, maar ze willen wel toegang tot de interne markt. Dat gaat niet samen, vinden de Europese politici. Het gaat om de rechten van Europese burgers en daar heb je het Hof bij nodig, schrijven ze. "Zowel Britse als Europese burgers moeten de mogelijkheid krijgen hun rechten af te dwingen."

Betalen

Als laatste punt noemen de fractievoorzitters de rekening voor Groot-Brittannië. De Europese Unie wil dat de Britten bij het verlaten van de unie een bedrag van tussen de 60 en 100 miljard euro op tafel leggen. Dat geld is bedoeld om afspraken die in het verleden met instemming van de Britten zijn gemaakt te kunnen blijven betalen.

Maar het Verenigd Koninkrijk wil voorlopig niet eens over betalen spreken. Als Londen daarbij blijft is dat voor het parlement eveneens een reden om tegen de brexitdeal te stemmen, zo staat in de brief.

STER Reclame