De kwesties in Friesland (650.000 inwoners)

tijd van publicatie Aangepast

De belangrijkste drie verkiezingsthema's in Friesland (officieel: Fryslan), aangedragen door het netwerk van NOS Net.

Wel of niet de 'Centrale As' aanleggen?

Het gaat hier om plannen voor een dubbelbaans autoweg van Dokkum in het noorden tot Nijega in het zuiden. Momenteel rijdt het verkeer op deze route nog dwars door de dorpen Damwoude, Veenwouden, Hardegarijp, Burgum en Garyp, wat tot overlast en verkeersonveilige situaties leidt. De nieuwe weg moet de dorpen ontlasten en tevens de bereikbaarheid van Noordoost-Friesland vergroten. Ondernemersverenigingen zijn voor, maar niet alleen zij. Afgelopen december trokken zeventig organisaties, bedrijven en instellingen naar het provinciehuis om aanleg te bepleiten.

Tegenstanders vrezen vooral aantasting van het landschap. De Centrale As zou dwars door nationaal landschap 'Noardlike Fryske Wâlden' heen gaan. Afgelopen november liet de Raad van State de aanleg voorlopig stilleggen vanwege twijfels over nut en noodzaak van de weg.

In de provinciale politiek zijn VVD, Provinciaal Belang Fryslân en 50Plus uitgesproken voorstanders, en willen ook PVV, PvdA, ChristenUnie, CDA en D66 dat de weg er komt. GroenLinks en Feriene Lofts/Verenigd Links zien de Centrale as helemaal niet zitten, terwijl ook de FNP en de SP tegen zijn. De Partij voor het Noorden is neutraal.

Wel of niet nieuwe windmolens?

Friesland kent al vrij veel windmolens, vaak kleinere, gewoon bij een boer in de tuin. Die worden zoveel mogelijk vervangen door modernere molens, die meer opleveren, maar ook groter zijn. Velen vinden de windmolens nu al geen fraai gezicht. De enige partij die een uitgesproken voorstander is van nieuwe windmolens is D66, hoewel ook GroenLinks, de ChristenUnie, Provinciaal Belang Fryslân en de partij van het Noorden hier 'ja' op zeggen. Heel erg tegen zijn de VVD, de PVV, 50Plus en de NFP. Ook de PvdA, Verenigd Links en het CDA zijn niet enthousiast.

Dreigende CO2-opslag

In Friesland eveneens een heikel thema, maar niet een haard van stevige botsingen in de verkiezingsstrijd. Om de eenvoudige reden dat niet één partij voor is. Zie voor meer informatie de speciale stemwijzer over CO2-opslag.

(Met dank aan Petra Kramer (@petrakramer op Twitter), Harry van der Molen (@harryvdmolen), Durk Pool (@DurkPool), Jelmer Stienstra (@jelmo87) en Aukje de Vries (@aukjedevries) voor de tips en suggesties. Wie dieper in de Friese thema's wil duiken, kan het Kieskompas voor deze provincie invullen.)

STER Reclame