Boeren op het plein bij het provinciehuis in Den Bosch
NOS NieuwsAangepast

Boerenorganisatie wil naar rechter om nieuw Brabants milieubeleid

Boerenorganisatie ZLTO wil naar de rechter vanwege het nieuwe Brabantse milieubeleid. Provinciale Staten van Noord-Brabant gingen vannacht met nieuwe eisen akkoord, waardoor veehouders al in 2022 moeten voldoen aan strengere milieunormen om de uitstoot van mest, ammoniak en fijnstof te beperken. Brabantse boeren protesteerden vergeefs.

Voorzitter Hans Huijbers van de ZLTO stelt dat de nieuwe eisen niet rechtvaardig zijn. "We zien dat we hier hogere normen krijgen die niet uit te voeren zijn", zegt hij. "Voor sommige sectoren van de veehouderij zijn er geen stalsystemen die eraan kunnen voldoen."

Bovendien vindt Huijbers dat de Brabantse boeren benadeeld worden ten opzichte van andere boeren in Nederland. "Ik denk dat we vanwege het gelijkheidsbeginsel gegronde redenen hebben om wel te reageren, in het belang van onze leden. Brabantse boeren moeten zich gaan houden aan strengere eisen dan boeren in de rest van Nederland."

Verduurzaming

De ZLTO-baas vreest ook dat de verduurzaming en het dierenwelzijn door de nieuwe regels in het geding komen. "Als er meer individuele ruimte komt voor een dier, dan stijgt de hoeveelheid stikstof", zegt hij. "En omdat boeren zo gaan sturen op het verminderen van mijn stikstofuitstoot, dan gaan de dieren ook verliezen."

Ook denkt hij dat gemeenten in de problemen komen door de nieuwe regels. "Voor 1 januari 2022 moeten gemeenten toezien op de aangepaste stallen. De instanties die dat moeten gaan doen, de omgevingsdiensten, zijn nu al onderbemand."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl