Hollandse Hoogte

Een leerling uit een welvarend milieu krijgt mogelijk vaker een dyslexieverklaring dan een kind uit een armer gezin of met een migrantenachtergrond. Dat beeld rijst op uit een onderzoek naar de vraag waarom een groeiend aantal kinderen de diagnose dyslexie krijgt. Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en schrijven.

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs maken zich zorgen over het aantal leerlingen met een dyslexieverklaring en vroegen in december 2016 de achterliggende oorzaken te achterhalen. Er is nu een beperkt onderzoek gedaan onder diverse soorten scholen en de onderzoekers doen enkele opvallende constateringen, schrijven Bussemaker en Dekker aan de Tweede Kamer.

Milieu

"Dyslexieverklaringen lijken meer voor te komen op scholen en instellingen met leerlingen en studenten uit welvarender milieus waar Nederlands de moedertaal is, dan op scholen waar leerlingen Nederlands niet als moedertaal spreken en afkomstig zijn uit minder welvarende milieus", schrijven de onderzoekers.

Ze benadrukken dat harde conclusies nog niet te trekken zijn. De bewindslieden willen verder onderzoek, maar noemen het nu al wel "niet acceptabel" dat de sociale achtergrond een rol kan spelen bij het verkrijgen van een dyslexieverklaring.

Computer

Met een dyslexieverklaring krijgt een leerling meer tijd voor het afleggen van tentamens en examens. Ook kan een dyslectische leerling vrijstelling krijgen voor een vreemde taal en gebruik maken van een computer.

Etiket

Uit een eerder onderzoek bleek dat op sommige scholen zo'n 20 procent van de leerlingen een dyslexieverklaring heeft. Bussemaker en staatssecretaris Dekker houden er rekening mee dat het etiket dyslexie onterecht wordt gegeven, omdat volgens internationaal onderzoek een percentage van 10 procent normaal is.

Hoogleraren zeggen dat dyslexie vooral het gevolg is van slecht onderwijs. Voor taalzwakke leerlingen is structuur heel belangrijk en moeten de spellingsregels heel veel worden geoefend. Dat gebeurt tegenwoordig te weinig, benadrukken zij.

STER reclame