AFP

De strijdende partijen in Zuid-Sudan sluiten burgers bewust af van voedselleveringen. Zowel het regeringsleger als milities van de oppositie maken zich in de Zuid-Sudanese regio Centraal Equatoria ook nog schuldig aan andere wreedheden. Dit schrijft mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een rapport dat vandaag is gepubliceerd.

"Burgers worden onder vuur genomen en met machetes afgeslacht, huizen en landerijen worden platgebrand en vrouwen en meisjes verkracht", zegt Amnesty-woordvoerder Ruud Bosgraaf.

Sinds er in 2013 een burgeroorlog uitbrak in Zuid-Sudan zijn al een miljoen mensen op de vlucht geslagen voor het geweld. Het land kampte begin dit jaar ook al met hongersnood.

Bosgraaf wil dat er een speciale Afrikaanse rechtbank wordt opgezet om daders van de gruwelijkheden in Zuid-Sudan te berechten. Hij benadrukt dat voedsel inzetten als oorlogswapen geen incident is in het Afrikaanse land. "Wij hebben honderd mensen gesproken. Uit hun getuigenissen blijkt dat beide partijen voedselkonvooien tegenhouden als het hen uitkomt. Volgens de Geneefse Conventie kan dat een oorlogsmisdaad zijn. We zijn altijd terughoudend als het gaat over dat soort beschuldigingen, maar dit is echt structureel."

De VN en humanitaire partners kunnen met moeite voor genoeg voedsel, proper water en onderdak zorgen. ANP

Legerwoordvoerder Santo Domic ontkent tegenover persbureau Bloomberg dat het regeringsleger iets fout doet. "De rebellen zijn degene die wreedheden begaan tegen burgers." Domic noemt het Amnesty-rapport partijdig en zegt dat de inhoud nooit is gedeeld met de regering.

"Dat klopt niet", zegt Bosgraaf. "De regering van het betreffende land krijgt altijd het rapport voorgelegd. We hebben gewoon nooit een antwoord ontvangen. Het is klip en klaar dat er door beide zijden wreedheden worden begaan."

Nooit berecht

Honger wordt vaker ingezet als wapen. Bosgraaf noemt de Biafra-oorlog in Nigeria, het conflict in de Democratische Republiek Congo en de burgeroorlogen in Somalië en Ethiopië. "En heel recent zagen we het ook nog in Syrië bij het beleg van Aleppo."

Voor zover bekend is er nog nooit iemand berecht voor het inzetten van honger als oorlogswapen.

De locatie van Centraal Equatoria

STER reclame