De Vismarkt in de binnenstad van Utrecht ANP

De kans dat winkeleigenaren een sollicitant ontmaskeren als een potentiële fraudeur groeit, nu ze een langere lijst met namen van onbetrouwbaar winkelpersoneel kunnen checken. Op de lijst zijn nu 1826 fraudeurs opgenomen, meldt de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) in haar jaarverslag.

De stichting beheert het waarschuwingsregister dat detailhandelaren kunnen raadplegen.

In 2016 werden zo'n 380.000 sollicitanten gescreend via het register; 543 van hen werden herkend als winkelmedewerker die eerder in de fout is gegaan. In 2015 waren dat er 661.

De afgelopen jaren zijn steeds meer winkeliers de fraudelijst gaan raadplegen. 'Interne fraude', dus fraude door winkelpersoneel, kost jaarlijks zo'n 190 miljoen euro, schat de branche.

Ook webwinkels melden zich inmiddels bij de stichting die winkelfraude bestrijdt.

STER reclame