ChristenUnie-onderhandelaars Segers en Schouten ANP

De ChristenUnie heeft met het oog op de kabinetsformatie een bezoek gebracht aan het COC in Amsterdam. De onderhandelaars Segers en Schouten spraken over verschillende onderwerpen die te maken hebben met de positie van homoseksuelen. Alle gesprekspartners toonden zich na afloop tevreden over de ontmoeting. Wel blijft het COC bezorgd over de afspraken die in de onderhandelingen met de ChristenUnie tot stand gaan komen.

Zo is de ChristenUnie principieel tegen het meerouderplan, bedoeld om de positie van bepaalde homoseksuele ouders te verbeteren. Het is naar verwachting volgende week één van de onderwerpen in de formatie. Informateur Zalm wil eerst de ingewikkelde onderwerpen aan bod laten komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de medisch-ethische kwesties en de positie van homoseksuele ouders. D66 en de ChristenUnie verschillen over die onderwerpen flink van mening.

Segers en COC: het was een goed gesprek

Een week voor de verkiezingen van 15 maart zetten acht politieke partijen hun handtekening onder een "roze stembusakkoord", met afspraken over de verbetering van de positie van homo's. Daarin spraken ze onder meer af dat het volgende kabinet bij wet moet regelen dat een kind meer dan twee erkende ouders kan hebben. VVD en D66 ondertekenden het akkoord wel, het CDA en de ChristenUnie niet.

Knoop doorhakken

Steeds meer kinderen worden opgevoed door meer dan twee ouders, bijvoorbeeld door een lesbische vrouw en een homoseksueel koppel. Maar volgens de wet kan ieder kind hooguit twee erkende ouders hebben. Voor iemand die een kind opvoedt maar niet de officiële ouder is (die op de geboorteakte staat), is het daardoor bijvoorbeeld moeilijk om met het kind naar het buitenland te reizen of om erfeniskwesties goed te regelen.

In februari 2014 heeft het kabinet een commissie ingesteld die moest onderzoeken of kinderen niet méér dan twee wettelijke ouders kunnen hebben. Bijna twee jaar later concludeerde de commissie dat het inderdaad nodig is om de wet op dit punt aan te passen. Volgens de commissie moet een kind tot maximaal vier wettelijke ouders kunnen hebben, die samen hooguit twee huishoudens vormen.

Het kabinet kon zich destijds vinden in deze conclusie. In februari van dit jaar organiseerde het nog een congres om met betrokkenen door te praten over het voorstel van de commissie. Maar het is aan een nieuw kabinet om de knoop over dit onderwerp door te hakken.

STER reclame