ANP

De VVD wil in de komende kabinetsperiode voor onderdelen van het beleid proberen ook steun te krijgen van de oppositie. In het Kamerdebat over het eindverslag van informateur Tjeenk Willink verwees partijleider Rutte onder meer naar grote vraagstukken als de klimaatverandering en migratie. Tjeenk Willink zelf zei gisteren ook dat oppositiepartijen een belangrijke rol moeten krijgen.

Rutte herhaalde dat hij wil dat het kabinet rechts en links verbindt. Volgens hem beginnen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de onderhandelingen zonder blokkades vooraf en hij gaat de besprekingen met vertrouwen in. D66-leider Pechtold, die zich eerder zeer kritisch uitliet over de ChristenUnie, voegde eraan toe dat hij wil dat de onderhandelingen slagen.

Schadevrij naar de zijlijn

CDA-leider Buma benadrukte in het debat dat de formatie inmiddels al wel erg lang duurt. Volgens hem lijkt het er bij sommige partijen op dat "niet het vormen van een coalitie, maar het schadevrij naar de zijlijn manoeuvreren het hoogste doel is". Hij hekelde vooral de SP. Buma voegde eraan toe dat de volgende verkiezingscampagne al lijkt te zijn begonnen.

PVV-leider Wilders hekelde nog eens dat zijn partij niet bij de besprekingen betrokken is. Volgens hem gebruiken VVD en CDA "arrogante smoesjes" om niet met de PVV te hoeven praten.

PvdA-leider Asscher kwalificeerde het mogelijk aanstaande kabinet als "rechts met de bijbel".

Rutte wil met iedereen samenwerken

Zalm informateur

Zoals verwacht wees de Kamer VVD-kopstuk Zalm aan als nieuwe informateur. Hij moet "de mogelijkheid onderzoeken van een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, dat streeft naar brede steun voor zijn beleid in de volksvertegenwoordiging".

PVV, SP, Partij voor de Dieren, Denk en Forum voor Democratie keerden zich tegen de conclusies uit het eindverslag van Tjeenk Willink en de benoeming van Zalm.

SP-leider Roemer zei dat hij van "deze oud-bankier, Shell-commissaris en neoliberale minister" geen groen en sociaal beleid verwacht.

STER reclame