ANP
NOS NieuwsAangepast

Energiebedrijven trekken zich terug uit proefproject

Energiebedrijven Uniper en ENGIE trekken zich terug uit een grootschalig project voor de opvang en opslag van CO2 onder de Noordzee. Minister Kamp schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij het besluit betreurt, omdat het project volgens hem onmisbaar is voor het halen van de klimaatdoelen.

In het Energieakkoord zijn met onder meer bedrijven afspraken gemaakt om meer duurzame energie op te wekken en energie te besparen, waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten. Met dit besluit komt het doel voor de korte termijn, namelijk 25 procent minder CO2-uitstoot in 2020 dan in 1990, niet in gevaar. Maar er moeten wel alternatieven worden gezocht, schrijft Kamp.

Uniper en ENGIE trekken zich half september terug uit het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject, maar het Havenbedrijf Rotterdam wil nu al gesprekken aangaan met andere partijen. Vervangers voor Uniper en ENGIE zijn er vooralsnog niet, schrijft Kamp. Hij benadrukt dat hij de techniek voor afvang en opslag van broeikasgassen wil blijven stimuleren.

"Op dit moment is zes procent van de energie die we gebruiken, afkomstig van duurzame bronnen zoals wind en zon. Dat percentage zal de komende jaren sterk toenemen tot zestien procent in 2023", schrijft Kamp. "Maar dat betekent ook dat dat ruim tachtig procent van de energie die we de komende jaren gebruiken nog afkomstig is van fossiele brandstoffen. En dat gaat gepaard met de uitstoot van CO2", zo staat in de brief aan de Tweede Kamer.

Subsidie terugvorderen

Kamp gaat ook bekijken of de subsidie van 15 miljoen euro die al aan de twee energiebedrijven was betaald, kan worden teruggevorderd.

Een woordvoerder van Uniper zegt dat er al zeven jaar aan het project wordt gewerkt en dat het steeds moeilijker wordt te realiseren. Ook brokkelt volgens hem het draagvlak voor alles wat met kolen te maken heeft, steeds verder af.

Over het subsidiegeld dat al is besteed zegt hij dat zo'n demonstratieproject nu eenmaal geld kost en dat er een hele organisatie voor moet worden opgezet. Bij een demonstratieproject wordt getest of het project op grotere schaal kan worden uitgevoerd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl