Een Amerikaanse kolenmijn in Wyoming Reuters

De grootste kolenverbruikers ter wereld, de VS, China en India, halen weer meer kolen uit de grond. Volgens een analyse van het Amerikaanse persbureau AP blijkt dat in de drie landen de kolenproductie in de eerste vijf maanden van dit jaar is gestegen met zeker 121 miljoen ton. Dat is een stijging van 6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Het verbranden van kolen is een belangrijke bron van de uitstoot van broeikasgassen die klimaatverandering veroorzaken. In de VS is de kolenwinning zelfs met bijna 20 procent gestegen, volgens cijfers van het Amerikaanse ministerie van Energie.

BP meldde twee weken geleden nog dat de wereldwijde kolenwinning vorig jaar 6,5 procent was gedaald: de grootste daling ooit. Dat kwam vooral door een afname in China en de VS.

De VS, China en India zijn samen verantwoordelijk voor zo'n twee derde van de jaarlijkse wereldwijde kolenproductie. Volgens energiedeskundigen valt de stijging in de eerste maanden van dit jaar te verklaren door veranderingen in de Amerikaanse energiemarkt, politieke besluitvorming in China en India's stijgende vraag om zo een groter deel van zijn arme bevolking aan energie te helpen.

Koude winter VS

Volgens deze analisten heeft de voorliefde van president Trump voor mijnwerkers en de kolenindustrie nauwelijks een rol gespeeld in de VS. Daar werd meer naar boven gehaald in de grote kolenstaten Wyoming, Pennsylvania en West Virginia door een combinatie van een koude winter en hogere gasprijzen.

De VS heeft grote natuurlijke gasreserves. De deskundigen verwachten dat de stijgende vraag naar kolen in de VS van korte duur is.

Soepeler regels China

China sloot vorig jaar honderden kolenmijnen en in andere mijnen werd minder gewonnen. Dit jaar zijn de regels soepeler en worden dus weer meer kolen naar boven gehaald. Dat heeft onder meer te maken met de aantrekkende economie, waardoor de vraag naar elektriciteit in China stijgt. Die stijgende vraag wordt voornamelijk opgevangen met kolen, ook al investeert China fors in wind- en zonne-energie.

De Chinezen hebben in het klimaatakkoord van Parijs afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen vanaf 2030 te verminderen. De Chinese energiedeskundige Xizhou Zhou heeft tegen AP gezegd dat dat waarschijnlijk ook zal lukken. Volgens Zhou zal de kolenwinning de komende jaren stijgen door de grotere vraag uit Azië, om rond 2025 te stabiliseren en daarna af te nemen.

260 miljoen in India

In India wordt 70 procent van alle elektriciteit opgewekt met kolen. En in tegenstelling tot de wereldwijde trend, stijgt het gebruik van kolen in India al jaren. Het land zegt het recht en de verplichting te hebben om honderden miljoenen arme landgenoten te voorzien van energie. Zo'n 260 miljoen mensen zijn nog steeds niet aangesloten op het elektriciteitsnetwerk, hoewel er genoeg capaciteit is. De energiecentrales in India draaien gemiddeld slechts op zo'n 60 procent van hun capaciteit.

In India steeg de kolenwinning dit jaar met 4 procent. De regering van India maakte onlangs bekend gezegd dat het land geen nieuwe kolencentrales meer nodig heeft en dat bij een toenemende elektriciteitsvraag zonne-energie voorrang heeft.

Deskundigen stellen dat ondanks de stijging van de kolenwinning dit jaar de toekomst voor kolen niet rooskleurig is. Volgens Buckley, een financiële specialist in energievraagstukken, zal het jaar 2017 waarschijnlijk als abnormaal in de boeken komen. Vanaf volgend jaar neemt de vraag wereldwijd weer af, zegt de energiespecialist.

STER reclame