Minister Lodewijk Asscher en John de Wolf, boegbeeld voor werkzoekende vijftigplussers, zijn in gesprek met werkzoekenden bij het UWV. anp

Bedrijven die na 1 januari volgend jaar een 55-plusser in dienst nemen moeten gecompenseerd worden als die werknemer te maken krijgt met ziekte. Dat heeft het kabinet besloten.

Het is één van de maatregelen om oudere werknemers te ondersteunen bij het vinden van werk. Al voor het demissonair werd besloot de regering daar fors op in te zetten.

Voor de nu voorgestelde maatregel gaat het om mensen van 56 of ouder die meer dan een jaar werkloos zijn en WW hebben ontvangen. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt de zogeheten Verzamelwet nu voor advies naar de Raad van State.

Ruim 200.000 50-plussers zijn werkloos, van wie ook veel langdurig. Dat komt mede door vooroordelen bij werkgevers. Zij menen dat ouderen te duur zijn en te veel extra vrije dagen hebben. Ook denken ze dat ouderen vaker ziek zijn.

Compensatie

"Sommige werkgevers zijn bezorgd over extra kosten na het aannemen van werkloze vijftigplussers. 50-plussers melden zich niet vaker ziek dan jongere collega's, maar als ze ziek zijn, zijn ze gemiddeld langer afwezig", schrijft minister Asscher. "De compensatieregeling neemt deze zorg weg omdat het UWV de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer overneemt. Ook leidt ziekte van deze werknemers niet tot een hogere premie voor de ziektewet."

Eerder benoemde het kabinet al oud-voetballer John de Wolf tot de eerste ambassadeur ouderenwerkloosheid. Hij werd in eerste instantie voor een jaar benoemd, maar dat werd onlangs verlengd. De ambassadeur moet meer ouderen aan het werk helpen en helpen de vooroordelen weg te nemen.

STER reclame