Plasterk wil betere controle verkiezingsuitslagen

ANP

Minister Plasterk wil dat er minder fouten worden gemaakt bij het vaststellen van verkiezingsuitslagen. In een brief aan de Tweede Kamer noemt hij het "een ernstige constatering" dat bij de Kamerverkiezingen van 15 maart stemmen van kiezers niet zijn meegeteld.

Plasterk wil een betere controle en op sommige punten wil hij de regels aanpassen. Ook wil hij de stemtotalen en de processen-verbaal van de gemeenten op internet publiceren, voordat de uitslag definitief is.

Naast 7600 'vergeten' stemmen in Boxmeer en 1100 in Bergeijk (allebei in de kieskring Den Bosch) zijn volgens de Kiesraad in andere kieskringen ook nog eens ruim 300 stemmen niet meegeteld. Er zijn verschillen geconstateerd in Arnhem, Groningen, Zwolle, Dordrecht, Tilburg, Nijmegen en Haarlem. Overigens blijft de Kiesraad erbij dat de verschillen niet tot een andere zetelverdeling in de Kamer hadden geleid.

Meer tijd

Plasterk vindt dat burgemeesters er meer op moeten toezien dat uitslagen goed worden gecontroleerd. Ook moet de controle transparanter en leden van stembureaus moeten de regels beter kennen.

De minister wil de wet zo aanpassen dat gemeenten meer tijd krijgen om eventuele fouten goed te onderzoeken en te herstellen.

Internet

Ook vindt hij dat de stemtotalen en processen-verbaal van de gemeenten op internet moeten komen. Iedereen kan dan, vóórdat de uitslag vaststaat, controleren of er fouten zijn gemaakt.

Volgens Plasterk past het niet in deze tijd dat processen-verbaal van verkiezingen niet openbaar zijn. Hij pleit verder voor experimenten met een kleiner stembiljet.