Kinderrechten in Nederland: slaan mag niet meer, maar armoede is toegenomen

ANP

Het gaat steeds beter met de kinderrechten in Nederland. Dat concluderen Unicef en Defence for Children in hun Jaarbericht Kinderrechten. Maar zorgen zijn er ook: steeds meer kinderen leven in armoede en het kinderpardon is volgens de organisaties een wassen neus.

De organisaties maken sinds 2007 ieder jaar de balans op. Tien jaar geleden scoorde Nederland op veel punten een onvoldoende: de wachtlijsten in de gezondheidszorg en de jeugdzorg waren te lang, kinderen die Nederland zonder begeleiding binnenkwamen belandden in de vreemdelingenbewaring. En ook bij de aanpak van kindermishandeling en in het jeugdstrafrecht ging er veel niet goed.

Er is in tien jaar veel verbeterd. Unicef en Defence for Children zijn blij met de komst van de Kinderombudsman en dat in de wet is vastgelegd dat kinderen niet geslagen mogen worden. "Het is iets dat nog steeds gebeurt en dat niet zou moeten gebeuren", zegt directeur Suzanne Laszlo van Unicef Nederland in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is goed dat het verbod duidelijk vastgelegd is, zodat daar geen misverstand over kan bestaan."

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in gesprek met kinderen ANP

Ook in het jeugdstrafrecht zijn stappen gemaakt. Verdachte jongeren krijgen meer begeleiding en de jeugdcriminaliteit daalde flink.

Op het gebied van vreemdelingenbewaring zijn er plus- en minpunten. Kinderen in een asielprocedure die zijn uitgeprocedeerd worden niet zonder meer op straat gezet en onbegeleide vluchtelingenkinderen worden niet meer gedetineerd. De ander kant is dat er wel weer meer kinderen die uitgezet moeten in de vreemdelingenbewaring terecht komen.

Verder is er kritiek op het kinderpardon, in 2013 in het leven geroepen voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen en hier geworteld zijn. In de praktijk stalt het kinderpardon niet veel voor: het afwijzingspecentage ligt tussen de 96 en 99 procent.

Kinderen op school bij het AZC in Leersum ANP

Veel migrantenkinderen komen tussen wal en schip terecht volgens Laszlo. "Er zijn nog steeds heel veel verhuizingen, ook door het sluiten van een aantal opvanglocaties. je kunt je voorstellen dat het steeds weer afscheid nemen van vriendjes, school en de buurt absoluut niet goed is voor kinderen, dus dat moet echt stoppen."

Unicef wil ook meer aandacht voor kindermishandeling. "We krijgen signalen dat het aantal gevallen van kindermishandeling stijgt, maar wat daar echt niet goed is, is dat er geen inzicht in is. Er is behoefte aan een landelijke verplichte werkwijze en registratie, zodat we weten wat er gebeurt."

Een blijvend probleem is armoede. Het aantal kinderen dat meer dan vier jaar in armoede leeft is de afgelopen tien jaar zelfs toegenomen. Een op de acht kinderen leeft onder de armoedegrens. Ook in Caribisch Nederland hebben kinderen daar mee maken, zegt Laszlo. "Er is een grote armoede onder kinderen, er moet meer aandacht zijn voor jeugdzorg, er is nogal wat huiselijk geweld, En ook daar is die dataregistratie een probleem."