Kabinet wil wachtlijsten transgenders aanpakken

Reuters

Het kabinet wil dat er normen komen voor wachttijden bij genderpoli's. Minister Schippers komt met de toezegging na klachten van transgenders. De normen moeten worden opgesteld in overleg met patiƫnten, verzekeraars en aanbieders.

"Het zou goed zijn als er voor deze zorg ook Treeknormen komen", zegt de minister in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van klachten van onder meer het COC. In deze niet-bindende normen zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden voor zorg vastgelegd.

Begin dit jaar waarschuwden belangenorganisaties dat de wachttijden bij genderpoli's onacceptabel lang zijn. Sommige transgenders zouden uit wanhoop zelfs zelf al gaan beginnen met hormoonbehandelingen zonder doktersadvies.

Ook bij krapte van het aanbod mogen maatregelen die gericht zijn op een snellere doorstroom niet ten koste gaan van kwaliteit van zorg.

Edith Schippers

In haar brief aan de Kamer stelt Schippers dat het moeilijk is om de wachtlijsten terug te dringen zolang het aantal aanmeldingen sneller groeit dan de capaciteit van de poli's toeneemt. Ze hoopt dat meer ziekenhuizen met zorgverzekeraars willen onderhandelen om de zorg te gaan leveren.

Schippers onderstreept dat het dat niet eenvoudig is: de kwaliteit van zorg mag namelijk niet in het geding komen. "Ook bij krapte van het aanbod mogen maatregelen die gericht zijn op een snellere doorstroom niet ten koste gaan van kwaliteit van zorg."

Klachten over een gebrek aan zorg op maat en onnodige verplichte consulten met psychiater of psycholoog wijst Schippers van de hand. "Deskundigen vinden het in sommige situaties noodzakelijk om zaken goed uit te zoeken of om de beste uitgangssituatie op het gebied van relaties, wonen of werk te verkrijgen voordat het behandeltraject start."