Van Dam (CDA), Leijten (SP), Bruins (ChristenUnie), voorzitter Nijboer (PvdA), Van der Lee (GroenLinks) en Paternotte (D66). ANP

Communicatieadviseurs trainen getuigen belasting-enquête

time icon Aangepast

Ook vandaag, op dag 7 van de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie belastingconstructies, is regelmatig te merken dat de Kamerleden gefrustreerd raken door de ontwijkende antwoorden van de getuigen uit de fiscale en financiële sector.

SP-Kamerlid Leijten tegen een getuige: "U heeft nu al een paar keer gezegd 'dat zou kunnen' op vragen die je gewoon met ja of nee kunt beantwoorden." Regelmatig verzucht een Kamerlid na een lang antwoord: "Ja, maar dat vroeg ik niet." Soms uit de commissie ongeloof als een getuige zegt iets niet te weten.

Communicatieadviseurs

Verschillende getuigen zijn vooraf getraind door communicatieadviseurs die uit de politiek komen. Of de trainingen er de oorzaak van zijn dat de verhoren soms zo stroef verlopen, of dat dat met deze financiële sector te maken heeft, is niet vast te stellen.

In ieder geval hebben de trainingen tot doel de belangen van degene die verhoord wordt te beschermen. Of, zoals het staat op de webpagina van adviseur en oud-D66-Kamerlid Bert Bakker: "Schade voor uzelf, uw organisatie of uw ambt zoveel mogelijk voorkomen of beperken."

Bakker is politiek adviseur en coach bij een communicatieadviesbureau in Den Haag. Hoeveel van de getuigen hij heeft getraind wil hij niet zeggen. "Maar we zijn wel betrokken."

Wat zijn de regels bij een parlementaire ondervragingscommissie?

De personen worden onder ede gehoord en zijn verplicht om mee te werken. Meineed (expres niet de waarheid vertellen) is strafbaar. Getuigen mogen vooraf een schriftelijke verklaring aan de commissie sturen om hun standpunt duidelijk te maken. De parlementaire ondervraging is in het openbaar en wordt in woord en beeld vastgelegd.

Intimiderend

Verschijnen voor een commissie van de Tweede Kamer is voor sommige mensen best spannend, zegt Bakker. "Ze zitten in hun eentje tegenover een commissie die soms zijn oordeel al klaar lijkt te hebben, dat kan intimiderend zijn."

Maar het heeft volgens Bakker geen enkele zin om mensen te leren om niets te zeggen. Bakker wil juist dat zij meer op hun gemak antwoord geven.

Oud-CDA-staatssecretaris en ex-voorlichter Jack de Vries is directeur van een ander adviesbureau. Hij trainde de zaakwaarnemer van de Rolling Stones, die op dag 4 werd verhoord. Zijn bureau wil geen vragen beantwoorden. "Wij zeggen niets over klantwerk."

Zitten zwoegen

De commissie is van de trainingen op de hoogte maar wil er formeel niet veel over zeggen. Commissievoorzitter en PvdA-Kamerlid Nijboer: "Het is aan getuigen zelf hoe zij zich willen voorbereiden. Het is echt aan de mensen wie zij kiezen voor hun ondersteuning."

Morgen is de laatste verhoordag, daarna gaat de commissie werken aan het eindrapport. Overigens zijn de verhoren niet de enige informatiebron van de Kamerleden. Zij hebben ook achtergrondgesprekken gevoerd en stapels stukken ontvangen.

Parlementaire enquête fiscale constructies

Volgens onderzoek stroomt er jaarlijks 4000 miljard euro in en weer uit Nederlandse financiële instellingen door gunstige fiscale constructies. De Tweede Kamer wil weten of dat via ongewenste of illegale routes gaat, en of Nederlandse fiscaal adviseurs hier een dubieuze rol in spelen. De onthullingen in de Panama Papers zijn de directe aanleiding voor de parlementaire enquête.

De NOS doet ook deze week verslag van de enquête op radio, tv en nos.nl. De volledige verhoren zijn te volgen via www.tweedekamer.nl. Morgen is de laatste verhoordag.

STER Reclame