Sint Jans-kathedraal van het bisdom Den Bosch ANP

Bisschop De Korte van Den Bosch heeft een priester een officiële waarschuwing gegeven omdat die meer dan 100.000 euro kreeg van een hoogbejaarde vrouw. De 37-jarige priester wordt geschorst als hij giften blijft aannemen, staat in de waarschuwing. De Volkskrant schrijft over de zaak.

De vrouw maakte tussen 2011 en 2015 zeker een ton over naar de rekening van de priester. Mogelijk ontving hij nog meer: de weduwe, die geen kinderen had, nam in dezelfde periode meer dan 50.000 euro contant op en het is onduidelijk waar dat geld is gebleven.

Een neef van de 89-jarige vrouw ontdekte de transacties en diende een klacht in bij het bisdom Den Bosch. "Wat mijn tante met haar geld doet, is haar vrije keuze. Maar ik denk dat hier sprake is van indoctrinatie door een priester van een diepgelovige vrouw, waarbij de vrije wil ver te zoeken is", staat in de klacht.

Kerkregels

Volgens het bisdom ging het om "schenkingen tussen twee wilsbekwame personen". Dat is volgens de Nederlandse wet niet verboden, maar gaat wel in tegen de kerkregels. Bisschop De Korte zegt tegen de Volkskrant dat het een priester niet is toegestaan om "aanmerkelijke giften te ontvangen van iemand tot wie hij in een pastorale betrekking staat".

Volgens het bisdom heeft de priester beloofd om geen giften meer van de vrouw aan te nemen.

STER reclame