Meer vrouwen aan de top, maar streefcijfers vaak niet gehaald

Aangepast
Ingrid Thijssen van nutsbedrijf Alliander werd verkozen tot topvrouw van 2016 ANP

Bij ruim vijftig grote bedrijven is voor het eerst het gemiddelde streefcijfer van 30 procent vrouwen in de raden van commissarissen gehaald. Daartegenover staat dat bij het gros van de Nederlandse bedrijven dat streefcijfer bij lange na niet wordt gehaald en de toename van vrouwen aan de top amper groeit.

Dat blijkt uit cijfers van D&I Company, een bureau voor diversiteit. De ruim 50 bedrijven hebben zich de afgelopen jaren aangesloten bij het Charter talent naar de Top en zijn vanwege hun omvang verplicht om het aandeel vrouwen in de top tot 30 procent te brengen.

Minister Bussemaker vervatte het streefcijfer van 30 procent vrouwen in de raden van bestuur en raden van commissarissen onlangs opnieuw in wetgeving. Want volgens de minister groeit het aantal vrouwen aan de top veel te langzaam. Gekeken naar alle bedrijven in Nederland is van de commissarissen bijna 10 procent vrouw, binnen de raden van bestuur ligt dat op 13 procent.

Extra aandacht

Naast de ruim 50 grote vennootschappen hebben zich nog ruim 200 kleinere bedrijven verplicht extra aandacht te hebben om meer vrouwen in dienst te nemen. Daar liggen de getallen hoger en is inmiddels 22 procent van de bestuurders vrouw en bij de commissarissen is het streefcijfer met 33 procent gehaald.

STER Reclame