NOS

De kans was minder dan één op tienduizend. Maar als de dijk bij Dordrecht breekt, is het een regelrechte ramp: het water stijgt in delen van de stad metershoog en treft honderdduizend mensen. Niet meer dan vijftien procent van hen zou tijdig kunnen wegkomen.

Dat rampscenario kan voorlopig weer de kast in. Na drie jaar werk is de dijk bij Dordrecht vandaag weer veilig verklaard voor de komende vijftig jaar.

De stad ligt op een eiland en is extra kwetsbaar voor water. Bij een inspectie bleek enkele jaren geleden dat de dijken niet meer stevig genoeg waren, vertelt de aannemer die ze heeft versterkt. Echt gevaar hebben de Dordtenaren volgens hem nooit gelopen. "Het is altijd weer afwachten, de natuur is niet te voorspellen. Maar we hebben een dusdanig systeem dat je kan stellen dat de dijken hier veilig zijn."

Samen met een groep kinderen verklaarde het waterschap de dijken rond Dordrecht vandaag veilig NOS

In totaal is er elf kilometer aan dijken versterkt in Dordrecht met ruim 20.000 vrachtwagens zand en klei. Een groot deel van de dijken is breder gemaakt om te voorkomen dat ze kunnen bezwijken.

Dordrecht is een van de plaatsen waar de afgelopen jaren aan de bescherming tegen het water is gewerkt. Zwakke schakels langs de Noordzeekust zijn eerder al aangepakt.

Naar aanleiding van de tv-serie Als de dijken breken zocht NOS op 3 uit hoe goed Nederland op dit moment is beschermd:

Kinderen uit 'Dordt' die vandaag komen kijken op de verstevigde dijk zijn niet bang voor een overstroming. "Bang? Nee dat niet", zegt Wessel (10). "De mensen van Rijkswaterstaat weten wat ze doen."

De 11-jarige Ainhoa was er een paar jaar geleden toch niet helemaal gerust op. "Ik hoorde toen ik klein was dat er vroeger grote overstromingen waren geweest, dus toen was ik wel bang. Maar nu niet meer. Omdat ik weet dat het allemaal wel goed komt met alle nieuwe dingen."

Zandzakken en vloedschotten

Dordtenaar Sam Wytema woont al jaren in het oude centrum van de stad, maar buitendijks. Hij is eraan gewend dat het water af en toe dichtbij komt. "Het is ontzettend mooi om aan de rivier te wonen. Maar in de winter en herfst is er soms hoog water. Af en toe moet je toch wel attent zijn."

Als het water over de kade dreigt te komen, levert de gemeente zandzakken. Daarnaast nemen de bewoners hun eigen maatregelen. "We hebben bijvoorbeeld nieuwe vloedschotten aangeschaft om de ramen te beschermen. Daarmee hopen we de kelder droog te houden."

Ook Wytema is niet bang voor een grote overstroming in Dordrecht. "De Deltawerken hebben alles veranderd. Daarvoor was het veel meer en veel heftiger. De stad en de straten liepen veel vaker onder. Wat we nu af en toe meemaken is eigenlijk klein werk."

STER reclame