ANP

In de Belgische regering is onenigheid ontstaan over de klimaatafspraken die de EU-lidstaten hebben gemaakt. Minister Marghem van de liberale Waalse combinatie MR vindt de afspraken volgens Belgische media te streng en wil ze versoepelen, maar partijgenoot premier Michel wil zich aan de klimaatafspraken houden.

België moet in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 35 procent hebben teruggebracht. Minister Marghem vindt een versoepeling redelijk, omdat er veel internationaal vrachtverkeer door het land rijdt. Michel gaat daar niet in mee. "We weten dat het gaat om zeer ambitieuze klimaatdoelstellingen, maar we zullen er alles aan doen om die doelstellingen ook te halen", zegt de premier.

Als België toestemming voor een lager percentage zou krijgen, zouden andere Europese landen dat moeten compenseren. Zij zouden dan de uitstoot van broeikasgassen nog verder moeten terugdringen dan nu is afgesproken.

Opmerkelijk

De wens van minister Marghem is opmerkelijk; zij reageerde fel op president Trump nadat die had bekendgemaakt dat de VS uit het klimaatakkoord van Parijs zou stappen.

STER reclame