In Nieuwegein hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de bezuinigingen op extra hulp die leerlingen nodig hebben. Het kabinet wil de komende jaren 300 miljoen euro besparen op het zogeheten passend onderwijs.

Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs wil scholen meer verantwoordelijkheden geven en de bureaucratie terugdringen.

Kinderen die moeilijk leren of een handicap hebben, maar wel op de basisschool kunnen blijven, krijgen nu een persoonsgebonden budget, het zogeheten rugzakje. Daarmee kunnen gewone scholen extra begeleiding betalen. Het kabinet gaat deze regeling afschaffen omdat hij te duur wordt.

Specialiseren

Vanaf 2012 bepalen scholen of een leerling op een gewone of op een speciale school thuishoort en welke extra begeleiding ze moeten inkopen. Minister van Bijsterveldt wil dat de gewone scholen zich gaan specialiseren, in bijvoorbeeld autisme of doofheid, zodat het speciaal onderwijs wordt ontlast.

Vakbonden en brancheorganisaties, die de bijeenkomst in Nieuwegein organiseren, zeggen dat de plannen de kansen van de leerlingen verminderen en dat er 6000 banen op de tocht staan.

Tijdens de manifestatie voerden ook verschillende Tweede Kamerleden het woord, zowel om te protesteren als om de plannen te verdedigen. Ook Minister Van Bijsterveldt was er. Volgens haar moeten kinderen geen stempel krijgen en is het daarom goed dat het rugzakje verdwijnt.

STER reclame