Stemmen tellen in Den Haag Door het grote stembiljet ging er veel mis ANP

Kiesraad wil nieuw, elektronisch telbaar stembiljet

tijd van publicatie Aangepast

Het komende kabinet moet snel een nieuw stembiljet laten ontwikkelen, dat elektronisch geteld kan worden met een scanapparaat. Dat adviseert de Kiesraad naar aanleiding van problemen bij de verkiezingen op 15 maart.

De Kiesraad heeft de Tweede Kamerverkiezingen geëvalueerd en constateert dat het bijzondere verkiezingen waren, met veel deelnemende partijen: 28. Dat leidde tot een groot, onhandig stembiljet, waarop mensen de kandidaat van hun keuze vaak niet konden vinden en dat moeilijk weer kon worden opgevouwen.

Fouten gemaakt

De Kiesraad wijst erop dat de formulieren in een aantal plaatsen zijn aangestampt, omdat de stembussen overvol raakten. Dat is strijdig met de Kieswet.

Bovendien moest overal handmatig worden geteld, omdat de software die de resultaten moest verwerken niet als veilig werd gezien. Dat kostte - mede vanwege de grootte van het formulier - veel tijd en moeite, en er zijn volgens de Kiesraad fouten gemaakt.

De raad denkt dat elektronische tel-apparatuur veel kan verbeteren, en dringt erop aan om experimenten met de scanners te beginnen.

STER Reclame