ANP

Op 1 januari 2019 krijgt Nederland er een nieuwe gemeente bij: Vijfheerenlanden. De drie gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen worden samengevoegd om deze gemeente te creëren. Maar dat zorgt voor een probleem: want bij welke provincie gaat Vijfheerenlanden horen?

Als het aan Zuid-Holland ligt, in Zuid-Holland, want daar liggen twee van de drie gemeenten: Leerdam en Zederik. Maar als het aan Utrecht ligt in Utrecht, want daar ligt Vianen. Het getouwtrek tussen de twee provincies heeft ertoe geleid dat de Rijksoverheid een adviseur heeft aangesteld die onderzoek gaat doen naar de zaak. Hij geeft over een aantal maanden advies.

Vijfheerenlanden (met eventuele nieuwe provinciegrens) Rapport Vijfheerenlanden

De drie wilden zelf samengaan om hun bestuurskracht te vergroten. De gemeenten hadden het gevoel dat ze weinig te vertellen hadden, legt het projectbureau achter de nieuwe gemeente uit. De provinciegrens zou geen probleem moeten zijn, want de burgemeesters en wethouders van de gemeenten hebben gestemd bij welke provincie ze wilden horen.

Kinderen spelen Pokémon Go in Leerdam ANP

Leerdam en Vianen willen bij Utrecht horen, maar Zederik blijft toch liever bij Zuid-Holland. Daarom besloten gedeputeerden van beide provincies onderzoek te doen naar de voor- en nadelen. Later werd het ministerie van Binnenlandse Zaken nog om hulp gevraagd. Hun advies? Laat Vijfheerenlanden bij Utrecht horen.

Dat advies ligt nu bij de volgende adviseur. Wat die ermee gaat doen, is onduidelijk. Het is namelijk niet niks om opeens bij een andere provincie te horen, zegt het projectbureau. Het heeft financiële gevolgen en ook zorgt het voor administratieve rompslomp als gemeenten naar een andere Veiligheidsregio moeten verhuizen.

Ik ben als eerste aangenomen, voordat de gemeente bestaat. Dat is wel grappig, maar niet heel bijzonder.

Nanette van Ameijde

Inmiddels heeft de nog niet bestaande gemeente wel al een ambtenaar in dienst: Nanette van Ameijde. Zij had vandaag haar eerste dag. "Ik ben als eerste aangenomen, voordat de gemeente bestaat. Dat is wel grappig, maar niet heel bijzonder", vertelt Van Ameijde. "Ik ga ervoor zorgen dat de drie organisaties van de drie gemeenten één organisatie worden", legt ze uit.

STER reclame